Pierwsze kroki z Dotykačką

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Pierwsze kroki z Dotykačką

Nawigacja:  Zaczynamy >

clip0142Poniżej przedstawiono podstawowe kroki, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem sprzedaży. W każdym kroku znajdują się linki do odpowiednich rozdziałów.

Nie koniecznie musisz przejść przez wszystkie kroki podane poniżej. W zależności od zapotrzebowania, wybierz tylko te najbardziej potrzebne. By w jak najszybszy sposób uruchomić system kasowy, wystarczy: zainstalować aplikację, utworzyć sprzedawane produkty. Następnie sklepy detaliczne mogą aktywować klawiaturę PLU dla Sprzedaży natychmiastowej i ustawić Opakowania zwrotne. Dzięki konfiguracji podstawowej możesz używać systemu kasowego Dotykačka praktycznie od razu, patrz ramka niżej.

 

uziv_tip_icon

Szybko uruchom system kasowy w trzech prostych krokach (10 min.):

1.Połącz urządzenie z internetem, zainstaluj aplikację i aktywuj licencję

2.Włączyć kalkulator dla Sprzedaży natychmiastowej

3.Podłącz drukarkę fiskalną i ustaw fiskalizację

 

Zalecane kroki przed rozpoczęciem sprzedaży

1.Zapoznaj się warunkami eksploatacyjnymi, uruchom urządzenie i podłącz urządzenia peryferyjne:
Warunki eksploatacyjne
Przygotowanie kasy

2.Podłącz kasę do internetu i zainstaluj aplikację:
Połączenie urządzenia z internetem i Instalacja aplikacji

3.Uruchom aplikację Dotykačka i przejdź przez kreatora aktywacji:
Aktywacja

4.Zapoznaj się z interfejsem użytkownika aplikacji Dotykačka i aplikacji Magazyn:
Główne menu, Przewodnik głównego menu, Kafelkowe menu, Okno płatności
Widok mobilny
Aplikacja Magazyn

5.Dla sklepu detalicznego możesz aktywować klawiaturę PLU w celu sprzedaży natychmiastowej:
Sprzedaż natychmiastowa

6.Ustaw opcje szuflady kasowej, wydruk paragonów i ewentualnie wydruk zamówień (jeżeli będziesz używał drugiej drukarki w kuchni):
Drukuj i Szuflada kasowa

7.Utwórz kategorie i produkty (pozycje), które będziesz sprzedawać. Pozycje można zaimportować do kasy za pośrednictwem Dotykački Cloud z wcześniej przygotowanym plikiem w formacie .csv:
Zbiorowy import pozycji
Widok zarządzania pozycjami
Utworzenie, przesunięcie i usunięcie kategorii i Utworzenie, przesunięcie i anulowanie produktu
Zbiorowe przyjęcie na magazyn

8.Jeżeli zamierzasz sprzedawać produkty składające się z poszczególnych składników, ustaw ich odliczanie z magazynu:
Odliczanie składników z magazynu

9.Przeprowadź pierwszą inwentaryzację
Inwentaryzacja

10.Utwórz konta użytkowników i przypisz do nich odpowiednie uprawnienia:
Zarządzanie użytkownikami i Uprawnienia użytkownika

11.Przeczytaj w jaki sposób Dotykačka działa i w jaki sposób są przedstawione zestawienia utargu i ilości produktów na magazynie:
Jak liczy Dotykačka?

12.Ustaw tryb fiskalizacji:
Podłączenie drukarki fiskalnej i ustawienia fiskalizacji

13.Otwórz kasę i zacznij rozliczać
Otwórz / zamknij kasę
Parkowanie rachunków i Historia

14.Zapoznaj się z chmurą Dotykačka i przekonaj się, jakie możliwości ona oferuje:
Dotykačka w chmurze, Magazyny

15.Obejrzyj raport zamknięcia kasy i zestawienia utargu, możesz także ustawić automatyczne wysyłanie raportu zamknięcia kasy e-mailem:
Zamknięcie i Wykaz utargu

 

uziv_tip_icon

Pamiętaj o regularnej aktualizacji wszystkich aplikacji systemu kasowego Dotykačka. Nowe aktualizacje mogą pojawiać się nawet co 30 dni. Jak zaktualizować aplikacje na systemie kasowym opisuje rozdział Aktualizacja aplikacji.

do góry