Wykaz utargu

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wykaz utargu

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego >

Do utargu można się dostać, klikając Wykaz utargu w bocznym menu Dotykački. Otworzy się strona, która wyświetla zestawienia kasowe (sprawozdania) standardowo sporządzane zgodnie z poszczególnymi zmianami 02, a więc zgodnie z okresem od otwarcia do zamknięcia kasy. Pomiędzy widokiem według zmian lub daty (kalendarz) przełączysz się kliknięciem na wybraną pozycję 01.

Jeśli masz otwartą kasę, możesz wyświetlić aktualny stan kasy za pomocą przycisku 03. Informacje na temat utargu wyświetlają się na prawej stronie w takiej samej formie, w jakiej zostaną wydrukowane na drukarce lub są wysyłane na adres e-mail. W celu wydrukowania lub wysłania zestawienia za pomocą wiadomości e-mail użyj przycisku 04. Przed drukiem lub wysłaniem raportu można wybrać, jakie dane mają zostać podane w raporcie.

W zestawieniu znajdziesz także aktualne saldo gotówkowe na otwartej zmianie. Informacja Saldo gotówkowe 05 wyświetla oczekiwany przez system kasowy stan gotówkowy. Wartość jest obliczona za pomocą wprowadzonego stanu początkowego, wpłat i wypłat kasowych i przeprowadzonej sprzedaży i anulowań. W przypadku przyjmowania voucherów lub bonów żywnościowych, obliczenie jest przeprowadzane także dla tych pozostałych gotówkowych metod płatności.

Screenshot_2017-05-31-18-22-32

 

poznamka_icon

Aby istniała możliwość wysłania zestawienia wiadomością e-mail, należy najpierw tę możliwość w opcji Ustawieniach aplikacji aktywować i wskazać adresy e-mail, na które te informacje będą wysyłane. O konieczności tego ustawienia będziesz powiadomiony.

 

Jeśli zamiast wyświetlania zmian wybierzesz kalendarz, na lewej stronie zostanie domyślnie wyświetlony aktualny miesiąc. Klikając na wybrany dzień wyświetlisz zestawienia zmianowe dla tego dnia. Z menu rozwijanego 09 można zmienić wyświetlanie kalendarza i ograniczyć zestawienie oprócz dnia do wybranego tygodnia, miesiąca, roku czy kwartału. Wyświetlane dane zawsze będą odpowiadać wybranemu interwałowi.

Dane w niektórych blokach można uporządkować 06 według rożnych kryteriów, klikając ikonę . Co więcej w przypadku sprzedaży i zysków można wybrać dodatkowe kryteria filtrowania 08 klikając obrócony trójkąt 07.

prehled_trzeb_800_edge_dr_no2

 

uziv_tip_icon

Wykaz utargu znajdziesz także w chmurze Dotykačka w raporcie ze sprzedaży Utarg.

do góry


Jak system kasowy Dotykačka oblicza zysk?

Zmagazynujesz 10 sztuk produktu za cenę zakupu 10 zł i kolejnych 5 sztuk tego samego produktu za 5 zł. Cena zakupu tego produktu jest obliczana według wzoru:

suma wartości magazynu (125 zł) / suma ilości magazynu (15) = 8,333 zł

8,333 zł jest więc średnią ceną zakupu jednej sztuki produktu. Następnie system oblicza zysk jako sumę średnich cen zakupu, od którego odejmie sprzedane produkty:

cena sprzedaży - średnia cena zakupu = zysk

do góry