Ustawienie fiskalizacji

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienie fiskalizacji

Nawigacja:  Przygotowanie kasy > Podłączenie drukarek fiskalnych >

Nie są wymagane żadne specjalne ustawienia systemu kasowego, jeżeli aktywowałeś konto z ustawionym polskim językiem w ustawieniach systemu Android. Wystarczy tylko w odpowiedni sposób ustawiona drukarka fiskalna i zweryfikowana jej funkcjonalność.

Ważne ustawienia dla poprawnej fiskalizacji to:

1.System kasowy przełączony na język polski.

2.Dokończona aktywacja konta. Podczas aktywacji konta, wartości są uzupełnione domyślnie dla Polski:

a.Kraj: Polska

b.Waluta: złoty polski

Jeżeli zmienisz język systemu po aktywacji, sprawdź poprawne ustawienia systemu kasowego wg niżej podanych informacji.

 

poznamka_icon

Z drukarkami fiskalnymi powiązane są jeszcze ustawienia fiskalizacji w Ustawieniu aplikacji Dotykačka.

 

Weryfikacja ustawienia kanału aktualizacji

Regularne aktualizacje aplikacji systemu kasowego są niezbędne. Posiadają one nowe funkcje lub poprawione błędy aplikacji. Aby aplikacja Dotykačka w odpowiedni sposób się aktualizowała, należy w aplikacji Dotykačka Marketplace ustawić kanał z polskimi aktualizacjami. Odpowiedni kanał powinien być już fabrycznie ustawiony. Zalecamy jednak sprawdzić odpowiednie ustawienie przed pełnym użytkowaniem systemu kasowego.
 

1_icon

Uruchom aplikację Dotykačka Marketplace widniejącą na pulpicie urządzenia. Klikając w ikonę 01 otwórz menu boczne i wybierz Ustawienia.

do góry

Ustawienie fiskalizacji

Jeżeli podczas aktywacji konta wybrałeś kraj Polska i walutę złoty polski, wszystkie kroki, za wyjątkiem pierwszego, powinny być wstępnie uzupełnione poprawnymi wartościami.

1_icon

Uruchom aplikację Dotykačka, otwórz boczne menu i wybierz Ustawienia aplikacji. Następnie wybierz Ustawienie kasy, w części Kasa, otwórz Informacje o spółce i wprowadź informacje o swojej firmie. Uzupełnione dane będą wykorzystywane w momencie metody płatności Wystaw jako fakturę. Podane informacje o firmie będą wprowadzone na każdej wystawionej fakturze. Zapisz ustawienia.


clip0023

clip0024

2_icon

Następnie otwórz Kod waluty ISO4217 i wybierz PLN.

clip0025

 

3_icon

Wróć do ustawień aplikacji i wybierz Ustawienie stawki VAT i sprawdź prawidłowe stawki VAT. Stawki VAT dla Polski można dodać, dotykając przycisku uzupełnić wybierając przycisk POBIERZ STAWKI PADATKOWE.

clip0027

 

4_icon

Od tego momentu możesz utworzyć produkty lub usługi na sprzedaż. Jeżeli miałeś już utworzone lub zaimportowane produkty do systemu kasowego, sprawdź w ich ustawieniach, czy mają ustawioną prawidłową stawkę VAT.

 

dulezite_sdeleni_icon

Zanim rozpoczniesz używać aplikację Dotykačka, sprzedawać towar i fiskalizować sprzedaż, upewnij się, że wszystkie ustawienia systemu kasowego i drukarki fiskalnej są poprawne. Dotykačka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne ustawienie systemu kasowego lub drukarki.

do góry