Przewodnik głównego menu

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Przewodnik głównego menu

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Główne menu i sprzedaż >

Poniżej są przedstawione widoki interfejsu użytkownika aplikacji Dotykačka - głównego menu i bocznego menu. Jeżeli przejdziesz kursorem myszki na obrazku, wyświetli się opis poszczególnych pozycji, przycisków i ikon. Wskaż myszką pozycję, która Cię interesuje a dowiesz się do czego ona służy. Następnie kliknięciem na daną pozycję, przejdziesz do powiązanego rozdziału.

ui_hand3

 

Główne menu

Przytrzymaj kursor myszki nad wybraną pozycją. Jeżeli w okienku informacyjnym znajduje się tekst z trzema kropkami, klikając otworzysz powiązany rozdział. Dostępność wszystkich kafelków w menu po lewej stronie zależy od aktywnych pozycji w menu Ustawienia aplikacji.

ui_komplet_small

 

poznamka_icon

W przypadku, kiedy podczas aktywacji konta został wybrany rodzaj działalności Sklep, standardowo zamiast listy produktów zostanie wyświetlona klawiatura PLU dla (szybkiej) sprzedaży natychmiastowej. Więcej informacji o sprzedaży natychmiastowej znajdziesz w tym rozdziale.

do góry


Boczne menu

Za pomocą Bocznego menu będziesz miał dostęp do zaawansowanych ustawień aplikacji Dotykačka lub do zestawień utargu i raportów.  Tutaj znajdziesz także Zarządzanie pozycjami, która służy do utworzenia produktów i kategorii. Wybierając pozycję Licencja na dole, otworzysz okno ze szczegółami na temat Twojej licencji.

Przytrzymaj kursor myszki nad wybraną pozycją. Jeżeli w okienku informacyjnym znajduje się tekst z trzema kropkami, klikając otworzysz powiązany rozdział.menu_main


W dolnej części menu znajdziesz m. in. informację o licencji i fiskalizacji dokumentów. Jeśli nie masz ustawionego trybu fiskalizacji, znajdź pozycję Skonfiguruj fiskalizację w celu jej ustawienia 01, w przeciwnym razie wyświetli się stan fiskalizacji (ewidencji) dokumentów.

Jeżeli wszystkie dokumenty zostały zafiskalizowane, wyświetli się informacja Wszystkie dokumenty zostały zafiskalizowane 02.

Jeśli doszło do błędu i pewne dokumenty nie zostały zafiskalizowane, wyświetli się opcja a Fiskalizuj dokumenty 03. Wybierając opcję Fiskalizuj dokumenty dojdzie do ponownej próby fiskalizacji WSZYSTKICH nie zafiskalizowanych dokumentów.


menu_bottom1
menu_bottom2
menu_bottom3

do góry


Licencja

Wybierając pozycję Licencja w bocznym menu otworzysz okno z informacjami: rodzaj Twojej licencji, okres ważności i wykorzystany klucz licencyjny. Otwarcie tego ona spowoduje ponowne uwierzytelnienie licencji. Ta procedura może być wykorzystana w przypadku np., jeżeli została przeprowadzona zmiana rodzaju licencji i chcesz, aby nowa licencja zaktualizowała się na systemie kasowym.

Za pomocą przycisku KLUCZ LICENCYJNY otworzysz okno aktywacyjne i możesz zmienić wprowadzony klucz licencyjny ważny dla tego systemu kasowego..

Screenshot_2017-05-31-19-03-32

 

Jeżeli Twoja licencja wygasa, zostaniesz o tym przy każdym otwarciu aplikacji Dotykačka powiadomiony. W momencie przedłużenia licencji dojdzie do uwierzytelnienia licencji, a powiadomienie zniknie. Dla ręcznego uwierzytelnienia wystarczy otworzyć wyżej podane okno Licencja.

Screenshot_2017-05-31-18-56-19

do góry