Warunki eksploatacyjne

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Warunki eksploatacyjne

1.Nie instaluj na urządzeniu żadnych aplikacji nie związanych z systemem kasowym Dotykačka.

2.Nie podłączaj urządzenia do gniazdka użytkowanego z pozostałymi urządzeniami, które mają dużą moc (ekspresy do kawy, miksery, kuchenki itp.).

3.Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i źródłem ciepła.

4.Urządzenie należy trzymać w suchym miejscu i chronić przed działaniem czynników zewnętrznych (pył, kurz i duża wilgotność). Urządzenie nie jest wodoodporne.

5.Urządzenie należy chronić przed działaniem substancji chemicznych.

6.Nie należy pokładać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni. Może dojść do upadku i jego uszkodzenia.

7.Chroń urządzenie przed silnym promieniowanie magnetycznym lub elektrycznym. Chroń urządzenie przed uderzeniami i dużym naciskiem.

8.Używaj zasilacza zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie nieoryginalnego zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia lub uraz osoby obsługującej.

9.Urządzenie może emitować ciepło w trakcie zwykłego użytkowania. Nie kładź urządzenia na miękkiej powierzchni lub w miejscu z brakiem odpowiedniej wentylacji, może to spowodować przegrzanie urządzenia.

10.Nie używaj ostrych przedmiotów do obsługi urządzenia. Do oczyszczenia ekranu dotykowego użyj miękkiej szmatki. Nigdy nie używaj do czyszczenia szczotek lub środków czyszczących.

11.Nigdy nie rozkładaj urządzenia na części. Może dojść do urazu i uszkodzenia urządzenia. Wszelkich napraw dokonuje wyłącznie certyfikowany technik serwisowy.

12.Jeżeli nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy okres czasu, wyłącz go i odłącz zasilacz z prądu.

13.Starannie umieść wszystkie przewody wychodzące tak, by nie doszło do ich zerwania lub nie ograniczały swobodnego poruszania się wokół urządzenia.

14.Nie odkładaj na urządzeniu żadnych przedmiotów. Mogłoby dojść do jej uszkodzenia.

15.Zalecany raz na tydzień restartować kasę dotykową. Długotrwała eksploatacja bez restartu może w następstwie spowolnić kasy.