Aktualizacja aplikacji

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Aktualizacja aplikacji

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego >

Zawsze zalecamy używać aktualnej wersji wszystkich aplikacji. Nowe wersje aplikacji Dotykačka są dostępne w co ok. 15–30 dni. W nowych wersjach są naprawione błędy systemu kasowego a także udostępniają nowe funkcje. W momencie kiedy wyjdzie nowa wersja, dostępna jest w aplikacji Dotykačka Marketplace.

W większości wypadków dochodzi do automatycznej aktualizacji aplikacji. Jeśli z jakiegoś powodu aplikacja się nie aktualizuje, można przeprowadzić aktualizację ręcznie, ewentualnie za pomocą podanej niżej procedury zaktualizować aplikację Dotykačka Marketplace. W większości wypadków niedziałająca aktualizacja automatyczna jest spowodowana złym łączem internetowym.

Lista zmian (informacje dotyczące aktualizacji) są regularnie publikowane w bazie danych wiedzy lub można je popierać za pomocą tego kanału RSS.

 

dulezite_sdeleni_icon

By doszło do aktualizacji, niezbędnym jest działające połączenie internetowe na urządzeniu!

 

Automatyczna aktualizacja

Aktualizacje do urządzeń są wysyłane w kilku etapach. Na Twoje urządzenie więc może nie trafić bezpośrednio w dniu, gdy została ona uruchomiona. Nie mniej jednak, powinna być na nowa wersja na wszystkich urządzeniach dostępna do ok. 5–7 dni od wydania. Kiedy Twój system kasowy otrzyma informację, że jest dostępna nowa wersja aplikacji, pojawi się takie okno:

aktualizace1
 

Za pomocą przycisków w dolnej części przeprowadzisz aktualizację natychmiast lub ją odłożysz o 30 minut. Po upłynięciu tego czasu wyświetli się ponownie to samo okno i ponownie pojawi się możliwość zainstalowania aktualizacji lub odłożenia o 30 minut.

do góry

Ręczna aktualizacja

1_icon

Przejdź na ekran główny systemu Android i klikając na Dotykačka Marketplace uruchom aplikację.

marketplace2

 

2_icon

Zobaczysz zestawienie wszystkich aplikacji powiązanych z systemem kasowym. Kiedy aktualizacja będzie dostępna, zobaczysz obok aplikacji Dotykačka przycisk AKUTALIZUJ. Kliknij na ten przycisk, dojdzie do aktualizacji aplikacji na nową (aktualną wersję).

marketplace12

do góry


Co robić, jeśli aplikacja nie aktualizuje się automatycznie?

Jeśli nie dochodzi do automatycznej aktualizacji aplikacji kasowych, wykonaj usunięcie danych aplikacji Dotykačka Marketplace w systemie Android według tej procedury:

1_icon

Pobierz za pomocą gestu górny pasek systemowy i kliknij na ikonkę koła zębatego dla dostępu do ustawień systemu Android.

Ustawienia WiFi

wifi1

 

2_icon

Wybierz pozycję Aplikacja w celu wyświetlenia listy zainstalowanych aplikacji.

Screenshot_2017-04-07-16-43-37

 

3_icon

Z listy wybierz aplikację Dotykačka Marketplace i kliknij na nią.

Screenshot_2017-04-07-16-43-42

 

4_icon

Sprawdź, czy znajdujesz się rzeczywiście na karcie aplikacji Dotykačka Marketplace a następnie kliknij na przycisk Wyczyść dane.

Screenshot_2017-04-07-16-43-4748

 

dulezite_sdeleni_icon

Zwróć uwagę, czy nie usuwasz danych aplikacji Dotykačka, ponieważ w tym wypadku doszłoby do usunięcia wszystkich danych z systemu kasowego!

 

5_icon

Następnie Dotykačka Marketplace wróci do ustawień domyślnych i powinny zacząć działać automatyczne aktualizacje także wszystkich pozostałych aplikacji Dotykačka.

do góry