Widok zarządzania pozycjami

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Widok zarządzania pozycjami

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

Okno zarządzaniem pozycjami otworzysz za pomocą bocznego menu na ekranie głównym aplikacji Dotykačka i wybierając pozycję Zarządzenie pozycjami.

Screenshot_2017-04-04-12-48-49

 

01

Lista kategorii - Lista wszystkich utworzonych kategorii. Kategorie w zestawieniu możesz w dowolny sposób uporządkować.

02

Edycja kategorii - Wybierając tę ikonę, edytujesz właściwości danej kategorii.

03

Karty produktów - W tej części wyświetlają się utworzone produkty należące do danej kategorii. Produkty możesz w dowolny sposób uporządkować. Klikając produkt, edytujesz jego właściwości. Na kartach w domyślnym ustawieniu wyświetlana jest cena sprzedaży.

04

Szybkie dodanie produktu - Klikając tę ikonę, otworzysz okno w celu dodania nowego produktu do wybranej kategorii.

05

Druk etykiet cenowych - Druk etykiet cenowych na standardowej drukarce etykiet. Informacje na ten temat znajdują się w tym rozdziale.

06

Zezwól na zarządzanie magazynem - Klikając, przejdziesz do aplikacji Magazyn.

07

Dodanie nowej pozycji - Klikając, dodajesz nową kategorię, produktu lub specjalny produkt.

08

Wyszukiwanie - W to pole możesz wprowadzić nazwę szukanego produktu. Nie jest rozróżniana kolejność szukanego słowa, ani diakrytyka. Podczas wprowadzania będą sugerowane podobne produkty. Po kliknięciu w wyszukaną pozycję bezpośrednio otworzy się okno z właściwościami produktu.

09

Wstecz - klikając, wracasz do głównego menu.

do góry