Widok mobilny

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Widok mobilny

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Główne menu i sprzedaż >

Według rozmiaru wyświetlacza urządzenia, na którym używasz aplikacji Dotykačka, dostosuje się jej widok. Na urządzeniach z rozmiarem wyświetlacza mniejszym niż 8" aplikacja przełączy się do tzw. widoku mobilnego. Widok ten jest zoptymalizowany dla małych rozmiarów wyświetlacza i do widoku pionowego.

Główne menu w widoku mobilnym


clip0004

clip0005

 

01

Boczne menu - Klikając, wyświetlisz boczne menu.

02

Panel kategorii - Wyświetlaj utworzone kategorii produktów. Pasek możesz przesuwać w pozycji poziomej.

03

Ikona listy kategorii - W przypadku dużej liczby kategorii otwórz ją, aby uzyskać przejrzysty kafelkowy widok. Długie naciśnięcie ikony umożliwia przejście w tryb wyszukiwania. Następnie za pośrednictwem tego trybu można wyszukiwać produkty w kasie.

04

Otwarte rachunki - Po kliknięciu wyświetli się spis otwartych rachunków, które nie zostały zamknięte i zapłacone.

05

Mapa stołów - Klikając, wyświetlisz Mapę stołów. Jeśli mapa stołów nie jest włączona, wyświetli się wybór Klient w celu pracy z kontami klientów.

06

Kafelkowe menu - zawiera przyciski dotyczące podstawowych działań związanych z systemem kasowym. Opis poszczególnych przycisków znajdziesz w tym rozdziale.

07

Panel produktów - Po wybraniu kategorii w tej części poniżej wyświetlą się poszczególne produkty lub usługi danej kategorii. Po wybraniu produktu lub usługi pojawi się on na otwartym rachunku. Jeśli aktywna jest Mapa stołów wyświetla się także w tym miejscu. Lista produktów pojawi się dopiero po wybraniu konkretnego stołu. W momencie wybrania pozycji wyświetli się ona po lewej stronie jako pozycja rachunku 08. Wybierając pozycję rachunku możesz ją edytować.

0809

Informacja o aktualnym rachunku i zapłacie — W momencie przypisania pozycji do rachunku pojawi się w tej części informacja o łącznej sumie rachunku wraz z ostatnią przypisaną pozycją. Następnie, klikając tę część menu, możesz poszczególne pozycje na rachunku edytować i następnie uregulować rachunek.

uziv_tip_icon

Ikona wyszukiwania standardowo wyświetla się na ekranie głównym tylko w trybie wyświetlania na szerokość. W przypadku wyświetlania na wysokość jest ukryta pod ikoną spisu kategorii. Długie naciśnięcie tej ikony umożliwia przełączenie się między przejściem do spisu kategorii lub wyszukiwania.

clip0307

do góry

Edycja pozycji na rachunku i zatwierdzenie rachunku

clip0006

n

01

Korekta pozycji na rachunku - Jeśli klikniesz naliczoną pozycję na rachunku, można ją skorygować lub usunąć przy użyciu przycisków, które pokażą się przy pozycji.

02

Zaparkowanie rachunku lub zapłata - Za pomocą tych przycisków rachunek albo zaparkujesz, albo przejdziesz do okna płatności (wybór Wystaw rachunek) i zapłacisz rachunek.

03

Zaawansowane możliwości rachunku - klikając tę ikonę, wyświetlisz zaawansowane możliwości rachunku i będziesz mógł dodać klienta, udzielić zniżki lub rozdzielić pozycje na więcej rachunków.

do góry

Okno płatności

clip0007

W polu 04 wprowadź przyjętą kwotę od klienta, zostanie obliczona kwota do zwrotu. Za pomocą przycisków w dolnej części 05 możesz następnie wydrukować paragon poglądowy lub zapłacić rachunek. W celu możliwości druku kontrolnego paragonu należy w opcji Ustawienie druku w drukarce dodać zadanie druku Wydruk paragonów.

Przycisk Niezapłacone zamknie rachunek bez zapłacenia. W Historii płatności transakcja będzie oznaczona jako niezapłacona. Podczas zamknięcia kasy zostaniesz o tym powiadomiony.

Klikając ikonę, 06 wyświetlisz zaawansowane opcje płatności i możesz rozdzielić płatność na kilka metod płatności lub wysłać paragon e-mailem.

do góry

Zarządzenie pozycjami

clip0304clip0305

Klikając ikonkę, 01 wyświetlisz menu w celu utworzenia nowej kategorii lub produktu. Nowy produkt utworzysz w sposób standardowy również za pomocą przycisku +.

W celu wyświetlenia istniejących kategorii przeciągnij palcem z lewej strony na prawą 02. W ten sposób wysunie się lista kategorii. W ten sam sposób (przesunięciem ze strony lewej na prawą) wyświetlisz też zakładki podczas edycji produktów.

do góry