Utworzenie, przesunięcie i usunięcie kategorii

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Utworzenie, przesunięcie i usunięcie kategorii

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

Kategorie służą do przejrzystego zarządzania produktami. Zalecamy utworzyć kategorie przed utworzeniem pojedynczych produktów a następnie produkty bezpośrednio umieszczać w poszczególnych kategoriach.

Kategoriami możesz zarządzać także zdalnie za pośrednictwem chmury Dotykačka.

 

Jak utworzyć kategorię?

1_icon

Na ekranie głównym aplikacji Dotykačka kliknij ikonę 01 bocznego menu 02 i wybierz Zarządzenie pozycjami.

Screenshot_2017-04-04-13-55-1718

 

2_icon

Na otwartej stronie kliknąć w prawym górnym rogu przycisk + DODAJ NOWE 01 i z wyświetlonego menu wybrać KATEGORIĘ.02.

Screenshot_2017-04-04-12-48-5859

 

3_icon

Wybierz nazwę kategorii i klikając przycisk 01 wybierz jej kolor. Dla produktów w tej kategorii można ustawić jednolitą stawkę VAT klikając rozwijane menu 02. Jeśli jednak masz już ustawioną stawkę bezpośrednio przy każdym produkcie, stawka przy produkcie będzie miała pierwszeństwo. Nowo utworzony produkt skopiuje stawkę VAT z kategorii. Stawka z kategorii będzie także automatycznie stosowana w przypadku sprzedaży natychmiastowej, jeśli zostanie wybrana dana kategoria jako nazwa sprzedawanej pozycji.

Zostaw aktywną opcję Wyświetl w głównym menu, w przeciwnym razie, kategoria nie będzie się wyświetlała na głównym ekranie. Ukrycie kategorii zalecane jest w przypadkach, jeśli w tej kategorii będziesz np. umieszczać produkty (składniki) do odliczania składników z magazynu. Dzięki temu, nie będziesz musiał za każdym razem ukrywać pozycji występujących jako składnik danej pozycji.

Nową kategorię zapisz klikając Zapisać 03.

Screenshot_2017-05-02-10-33-54

 


Jak przesunąć kategorię?

Kategorie można przesuwać (układać) w taki sposób, że za pomocą gestu długie kliknięcie aktywujesz tryb sortowania a następnie przeciągnięciem ikony w celu przesunięcia kategorię przesuniesz w górę lub w dół. W taki sposób zmienisz kolejność kategorii, w której są wyświetlane na ekranie głównym. Kategorię, którą chcesz przesunąć kliknij i przytrzymaj długo, pojawi się ikona sortowania. Teraz kliknij na ikonę sortowania przy wybranej kategorii i przeciągając przesuń ją do wymaganej lokalizacji.

presun_kategorii1

do góry


Jak edytować lub usunąć utworzoną kategorię?

1_icon

W Zarządzaniu pozycjami należy wybrać kategorię z listy po lewej stronie a następnie kliknąć ikonkę ołówka 01. Otworzy się okno z właściwościami wybranej kategorii, gdzie można dostosować jej właściwości i zapisać. W celu usunięcia kliknąć w tym oknie przycisk ANULUJ 02 a następnie usunięte kategorie jeszcze potwierdzić kliknięciem ZAPISZ.

Jednak zamiast bezpośrednio usuwać pozycje, polecamy tymczasowe ukrycie kategorii poprzez deaktywację opcji 03. Gdy będziesz potrzebował nową kategorię, ukrytą po prostu uwidocznij i zmień jej nazwę.

clip0156

 

poznamka_icon

Jeśli usuniesz kategorię, która zawiera produkty, nie stracisz ich. Produkty z usuniętej kategorii przesuną się do kategorii domyślnej Wszystko. Ta kategoria jest jednak widoczna tylko w zarządzaniu pozycjami.

do góry