Magazyny

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Magazyny

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

W chmurze Dotykačka możesz utworzyć kilka magazynów i przypisać je do wybranych kas. Każda kasa może mieć swój własny magazyn (dodatkowy magazyn), z którego jest odliczany towar, lub na odwrót, z jednego magazynu schodzi towar z kilku systemów kasowych (wspólny magazyn). Możesz nawet ustawić kilka magazynów w zależności od sprzedawanych produktów. Do tego będzie służyła funkcja przyporządkowanie produktów.

podruzne_sklady


sdilene_sklady

Klikając na zakładkę Magazyny w chmurze Dotykačka wyświetlą się następne zakładki, które umożliwiają sprawdzenie aktualnego stanu magazynowego, przyjęcie produktów na magazyn lub przypisanie określonych produktów do konkretnego magazynu.\\

 

dulezite_sdeleni_icon

System kasowy ma zawsze automatycznie przyporządkowany tzw. magazyn domyślny. Następne magazyny możesz podłączyć do kasy za pomocą chmury Dotykačka. Jeżeli chcesz zmienić magazyn domyślny kasy, należy go najpierw w chmurze Dotykačka utworzyć i przypisać do danej kasy, a następnie przeprowadzić zmianę magazynu bezpośrednio na systemie kasowym.

do góry


Dodaj wszystko

W niektórych oknach (Ceny, Magazyny i inne) jest do dyspozycji przycisk Dodaj wszystkie 01. Za pomocą tego przycisku dojdzie do przesunięcia wszystkich produktów do okna edycji 02, gdzie można dalej przetwarzać produkty. Jako przykład na obrazku niżej, podana jest procedura przyjęcia na magazyn wszystkich produktów:

NewItem74

do góry