Utworzenie, przesunięcie i usunięcie produktu

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Utworzenie, przesunięcie i usunięcie produktu

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

Podstawowym elementem podczas pracy z systemem kasowym jest produkt. Produktem może być właściwie wszystko, co sprzedajesz klientom: produkt, danie, usługa... Poszczególne produkty przypisujesz do kategorii. Utworzone produkty i kategorie wyświetlają się na ekranie głównym aplikacji Dotykačka.

Produktami możesz zarządzać także zdalnie za pośrednictwem chmury Dotykačka.

 

uziv_tip_icon

Należy pamiętać o tym, że produkt, który sprzedajesz musi być podany najlepiej w sztukach (nie dotyczy np. usług), w przeciwnym razie na paragonie będzie wydrukowana np. ilość litrów piwa.

 

Tutaj znajdziesz instrukcje, jak utworzyć, przesuwać i usuwać produkty:

 

Jak utworzyć produkt?

1_icon

Na ekranie głównym aplikacji Dotykačka kliknij ikonę 01 bocznego menu 02 i wybierz Zarządzenie pozycjami.

Screenshot_2017-04-04-13-55-1718

 

2_icon

Na otwartej stronie kliknąć w prawym górnym rogu przycisk + DODAĆ NOWE 01 i z wyświetlonego menu wybrać PRODUKT 02. Dodać nowy produkt możesz także bezpośrednio przyciskiem 03. Produkty specjalne są opisane w tym rozdziale.

Screenshot_2017-04-04-12-48-58-13

 

3_icon

Otworzy się karta produktu. Wprowadź nazwę produktu i wybierz jego kategorię. Następnie wpisz cenę i właściwości sprzedawanego opakowania. Możesz wprowadzić ilość i jednostkę opakowania lub produktu. Jednostkę zmienisz klikając pozycję Sztuki w części Opakowania i jednostki patrz następny obrazek. Standardowo powinna zostać podana zawsze 1 sztuka. Tylko w niektórych przypadkach, jak np. odliczanie składników z magazynu należy wybrać inne jednostki.

uziv_tip_icon

Zalecamy najpierw wybrać stawkę VAT a następnie wprowadzić cenę brutto. W przeciwnym razie dojdzie do przeliczenia (zmiany) wprowadzonej ceny. Jeżeli nie możesz wybrać konkretnej stawki VAT, wejdź w Dotykačce w Ustawienia aplikacji » Ustawienie stawki VAT » Pobierz stawki podatkowe.

Screenshot_2017-04-04-13-43-00

 

4_icon

Jeśli klikniesz na ikonę strzałki w części Ceny, rozwinie się menu z następnymi opcjami cen.

Screenshot_2017-04-04-13-38-31

 

Opcje cen

Promocja (po rabatach)

Jeśli tą funkcję aktywujesz, wprowadź cenę promocyjną, która zostanie wprowadzona podczas sprzedaży.

Nie łącz rabatów

Włączenie tej funkcji spowoduje, że nie zostanie dla tego produktu doliczony ewentualny rabat na cały rachunek.

Wymagaj wprowadzenia ceny

W razie włączenia tej funkcji podczas sprzedaży produktu wymóg wprowadzenia ceny.

Wymagaj wprowadzenia ilości

W razie włączenia tej funkcji podczas sprzedaży produktu wymagane jest wprowadzenie ilości. To odpowiednie np. dla produktów ważonych.

Obliczaj wartość na podstawie czasu

Jeżeli cena pozycji jest obliczana wg czasu, Dotykačka będzie automatycznie wyliczała cenę w zależności od czasu i wystawionych jednostek przez okres parkowania rachunku. Dotyczy np. sprzedaży usług.

 

5_icon

Przewiń teraz na dół strony, jeśli chcesz, wprowadź kody EAN i PLU, a następnie zapisz zmiany klikając przycisk ZAPISZ I EDYTUJ. Spowoduje to wyświetlenie następnych zakładek z ustawieniami zaawansowanymi po lewej stronie. Jeśli nie chcesz edytować innych cech tego produktu, kliknij w przycisk ZAPISZ 02.

Screenshot_2017-04-04-13-43-2021

do góry


Jak utworzyć kopię produktu?

Produkty możesz skopiować wraz z ich właściwościami. Wykorzystasz tej funkcji np. podczas tworzenia produktu, który jest podobny do innego, już utworzonego, produktu. W takim przypadku do oryginalnego produktu utwórz kopię a następnie zmień tylko te właściwości, które się różnią.

1_icon

W Zarządzaniu pozycjami wybierz produkt, który chcesz duplikować. W naszym przypadku będziemy duplikowali produkt Pilsner Urguel.

kopie0_800_edge_dr

 

2_icon

Należy kliknąć ikonkę trzech pionowych kropek.

2017-09-01_122001122002

 

3_icon

Wyświetli się opcja Utwórz kopię. Kliknij na nią i wykonaj wymagane zmiany.

2017-09-01_122415

 

4_icon

Zmieniony produkt zapisz za pomocą opcji Zapisz.

2017-09-01_122454

 

W tym momencie na liście produktów pojawi się kopia duplikowanego produktu.

kopie4_800_edge_dr

 


Jak przesunąć produkt?

Produkty możesz układać w podobny sposób jak kategorie. Tryb przesuwania produktów aktywujesz klikając i przytrzymując palec przez ok. 2 sekundy na karcie produktu, który chcesz przesunąć. Aktywację przesuwania rozpoznasz na podstawie odskoczenia karty z pierwotnej pozycji o kilka centymetrów i przejściem karty w ciemniejszy odcień. Teraz przesuń kartę produktu na wybrane miejsce i upuść. Podczas umieszczaniu karty na nowe miejsce inne karty produktów zawsze się automatycznie przesuną.

do góry


Jak usunąć produkt?

W panelu Zarządzanie pozycjami kliknij w pozycję, którą chcesz usunąć, a następnie na karcie tego produktu wybierz USUŃ 01 w prawym górnym rogu. Pokaże się okno dla potwierdzenia. Zamiast usuwać produkt, zalecamy tymczasowe ukrycie produktu, wyłączając opcję Wyświetl jako pole 02. Przy następnym dodawaniu nowego produktu edytuj ukryty produkt i wyświetl go ponownie.

2017-09-01_122548

do góry