Dotykačka w chmurze

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Dotykačka w chmurze

Podczas aktywacji każdego systemu kasowego utworzy się dla niego także wirtualna pamięć, tzw. chmura. W tej pamięci są zapisywane dane i ustawienia, którymi zarządzasz za pomocą chmury Dotykačka. W przypadku, gdy aktywujesz drugą i kasę, możesz podczas aktywacji podłączyć ją do już istniejącego konta w chmurze, dane i ustawienia będą w ten sposób udostępniane nawzajem (patrz obrazek niżej).

Dotykačka w chmurze to prosty interfejs sieciowy dla zarządzania poszczególnymi systemami kasowymi. Konto w chmurze Dotykačka jest utworzone automatycznie po pomyślnym zakończeniu kreatora aktywacji podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Dotykačka. Usługa Dotykačka w chmurze jest także dostosowana do użytkowania na smartfonach lub tabletach. Dzięki temu, masz dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca.

Za pośrednictwem Dotykački w chmurze można, między innymi, ustawić tryb fiskalizacji na wszystkich kasach, grupowo importować produkty, dokonać ich zmiany lub zbiorowego przyjęcia na magazyn, inwentaryzacji a także ustawić uprawnienia poszczególnych pracowników (użytkowników). Dotykačka w chmurze umożliwia w ten sposób zdalne, na przykład z domu, zarządzanie poszczególną kasa i śledzenie utargu.

Dane z poszczególnych kas są synchronizowane na bieżąco. By mieć wszystkie dane aktualne,konieczne jest stabilne połączenie internetowe na systemie kasowym. Jeśli jednak kasy nie mogą być na stałe podłączone do internetu, dane zsynchronizują się zawsze podczas połączenia z internetem, w tym momencie zostaną zsynchronizowane wszystkie dane, nawet te starsze. Stan usług Dotykački w chmurze można śledzić na stronie https://status.dotykacka.cz.

cloud2

 

 

uziv_tip_icon

Interfejs chmury Dotykačka można przetestować za pomocą specjalnego konta demo. Demo chmury Dotykačka służy wyłącznie do sprawdzenia i zapoznania się z usługą. Dane podane tutaj są testowe i nie są połączone z żadną kasą. Można więc bez obaw testować np. dodawanie produktów lub ustawienia magazynu.

do góry