Zarządzanie użytkownikami

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zarządzanie użytkownikami

» Ten wybór znajdziesz w ustawieniach aplikacji. «

Przed używaniem systemu kasowego zalecamy najpierw utworzyć konta użytkowników dla poszczególnych pracowników, którzy będą pracować na kasie. Dlatego też do każdego konta użytkownika należy przyporządkować zestaw uprawnień i tym sposobem określić, do jakich funkcji i zestawień dana osoba czy osoby będą mieli dostęp. Jeśli ustawisz dla konta użytkownika PIN, będzie trzeba go w celu zalogowania się wprowadzić i tym sposobem rachunek będzie chroniony przed wykorzystaniem przez inne osoby. Jeśli posiadasz czytnik kodów kreskowych lub chipów, użytkownicy mogą się automatycznie logować na swój rachunek poprzez wczytanie swojej karty z kodem kreskowym lub za pomocą chipu.

Oprócz uprawnień dla operacji kasowych i aplikacji Magazyn, można także określić, jakie informacje zobaczy użytkownik po zalogowaniu się do chmury Dotykačka. Jednak uprawnienia użytkownika dla chmury Dotykačka są przypisane do odrębnego konta użytkownika i nie są powiązane z kontami pracowników na systemie kasowym. Dostęp do chmury Dotykačka może mieć także osoba, która nie pracuje bezpośrednio z kasą, ale potrzebuje np. zestawienia utargu. Procedurę utworzenia konta użytkownika w chmurze Dotykačka i przypisania uprawnień znajdziesz w tym rozdziale.

 

dulezite_sdeleni_icon

Jeśli nie ustawisz we właściwościach konta kodu PIN, każdy będzie mógł się pod to konto zalogować Logowanie standardowo nie jest w żaden sposób chronione. Zalecamy co najmniej ustawić kod PIN dla konta domyślnego Administrator, który ma dostęp do wszystkich funkcji kasy.

 

Jak ustawić konto użytkownika?

1_icon

Na głównym ekranie aplikacji Dotykačka należy otworzyć boczne menu i wybrać Ustawienie aplikacji. Z listy należy wybrać Zarządzanie użytkownikami.

ucty12

 

2_icon

W lewej części ekranu 01 zobaczysz listę wszystkich utworzonych użytkowników. Standardowo jest tutaj utworzone konto Administrator, które jest kontem domyślnym użytkownika aplikacji Dotykačka z nieograniczonymi uprawnieniami. Mogą tutaj także być utworzone inne przykładowe konta. Konto można edytować klikając jego nazwę lub za pomocą przycisku 02 dodasz nowe konto. Nie usuwaj domyślnego konta administratora.

ucty2

 

3_icon

Podstawowymi informacjami konta użytkownika jest nazwa, adres e-mail, telefon, kod PIN i kod kreskowy. Jedyną wymaganą pozycją jest imię i nazwisko, pozostałe pozycje są opcjonalne. Czterocyfrowy kod PIN służy dla zabezpieczenia konta. Jeśli pracownicy mają karty z kodem kreskowym, mogą przeprowadzić autoryzację poprzez wczytanie kodu kreskowego, który musi odpowiadać kodowi kreskowemu na ich koncie użytkownika. Edytuj lub uzupełnij wymagane dane i zapisz ustawienia za pomocą kliknięcia przycisku ZAPISZ 01 w górnej części po prawej stronie.

Jeśli chcesz usunąć konto użytkownika, otwórz jego właściwości i kliknij ikonę 02 w górnej części po prawej stronie. Następnie wybierz Usuń konto użytkownika.

ucty34

 

uziv_tip_icon

Użytkownicy, którzy mają wprowadzony kod PIN, ale nie mają aktywnej opcji Zawsze wymagaj kodu PIN, mogą się zalogować za pomocą kodu PIN, lub poprzez wybranie swojego imienia z listy użytkowników, patrz logowanie użytkownika. Konto w tym momencie nie jest jednak chronione kodem PIN. Jeśli opcję Zawsze wymagaj kodu PIN połączysz z wprowadzonym kodem PIN, konto będzie chronione i nie będzie wyświetlone na liście użytkowników. Dlatego też w celu logowania użytkownik musi wprowadzić kod PIN.

do góry