Jak liczy Dotykačka?

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Jak liczy Dotykačka?

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego >

Abyś zrozumiał, jak Dotykačka pracuje z danymi, przeczytaj ten rozdział. Znajdziesz tutaj kilka ważnych pojęć i operacji, związanych także wykazami utargu i zapasami magazynowymi.

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka liczy cenę zakupu?

nakupnicena

Notatka: Dotykačka nie wylicza ceny zakupu według metody FIFO

 
Otwarte rachunki

Otwarty rachunek jest rachunkiem niezatwierdzonym, do którego można w każdej chwili powrócić i dodać do niego następne pozycje. Jak utworzyć i pracować z otwartymi rachunkami opisuje ten rozdział. W przypadku utworzenia otwartego rachunku, wartość nie ma wpływu na zmianę utargu, ani nie odliczy ilości magazynowych z przypisanych pozycji. Wartość otwartych rachunków można wyświetlić w wykazie utargu. Jeżeli otwarte rachunki nie będą wystawione (zapłacone) podczas zamykania kasy, zostaniesz o tym poinformowany.

W wykazie utargu znajdziesz następujące dane dotyczące otwartych rachunków (przedstawione dane mają charakter informacyjny):

Otwarte rachunki

Całkowita ilość aktualnie otwartych rachunków bieżącego dnia

Otwarte rachunki (łącznie)

Całkowita ilość otwartych rachunków z poprzednich zmian i dni

Wartość otwartych rachunków

Całkowita wartość aktualnie otwartych rachunków bieżącego dnia

Otwarte rachunki (wartość łącznie)

Całkowita wartość otwartych rachunków z poprzednich zmian lub dni

do góry

Wystawienie (zapłacenie) rachunku

Jak wystawić i zapłacić rachunek znajdziesz tutaj. W momencie wybrania przycisku Wystaw rachunek na ekranie głównym pojawi się okno płatności. Sprzedane pozycje odliczą się z zapasów magazynowych, otwarty rachunek zostanie zatwierdzony i utworzy się nowy dokument w systemie kasowym.

W oknie płatności możesz wybrać rodzaj metody płatności, fabrycznie ustawione formy płatności to Gotówka i Karta płatnicza (a jako domyślna, zawsze wybrana będzie gotówka). Po wybraniu przycisku ZAPŁACONE dojdzie do zatwierdzenia rachunku. W tym momencie dojdzie także do wzrostu utargu w systemie kasowym i do wzrostu stanu gotówkowego na kasie. Gotówka ta będzie wymagana przy zamknięciu kasy. Przy wybraniu płatności kartą o wartość zapłaconego rachunku wzrośnie utarg. W wykazie utargu transakcje te znajdziesz pod pozycją Transakcje bezgotówkowe (Karta płatnicza). Stan gotówkowy na kasie pozostanie bez zmian, płatności kartami płatniczymi nie mają wpływu na transakcje gotówkowe.

Następna opcja w oknie płatności to NIEZAPŁACONE. Po tym kroku paragon zostanie już zafiskalizowany a towar odliczony z magazynu, jednak klient nie zapłacił jeszcze za zakupy (np. zapomniał pieniędzy i wróci później). W tym przypadku nie dojdzie do wzrostu stanu gotówkowego na kasie. Niezapłacone dokumenty można wyszukać w Historii i dodatkowo zapłacić. Podczas zamykania kasy zostaniesz powiadomiony: „Na kasie zalegają x niezapłacone rachunki”. Dopóki rachunek nie zostanie zapłacony, powiadomienie będzie się pojawiało za każdym razem podczas zamykania kasy. Maksymalnie jednak przez okres 3 miesięcy, po upływie tego czasu niezapłacone rachunki są ignorowane przez system.

jak_d_pocita_800_edge

do góry

Anulowanie rachunku

Anulować rachunek możesz w Historii klikając na wybrany rachunek i wybierając opcję Anuluj ten rachunek 02za pomocą przycisku 01. Podczas anulowania rachunku mamy do wyboru dwie opcje, anulowanie bez zwrotnego przyjęcia sprzedanych pozycji na magazyn i anulowanie z przyjęciem na magazyn, kiedy sprzedane pozycje i składniki będą przypisane z powrotem na magazyn.

 

Anulowanie zapłaconego już rachunku obniży aktualny stan gotówkowy kasy o wartość anulowanego rachunku. W wykazie utargu anulowana wartość jest przypisana do pozycji Zwroty . Utarg zostanie pomniejszony o wartość anulowanego rachunku a anulowana transakcja jest także przypisana do pozycji Dokumenty Anulowane i Zwroty. W przypadku anulowania niezapłaconego rachunku stan gotówkowy kasy się nie zmieni, do utargu anulowanie obliczy się w taki sposób jak przy anulowaniu zapłaconego rachunku.

Screenshot_2017-10-25-14-51-53

do góry

Wpłaty i wypłaty

Kafelek Wpłaty/Wypłaty służy do wpłacenia, lub wypłacenia środków finansowych podczas aktualnej zmiany. Wpłaty i wypłaty na systemie kasowym mają wpływ na końcowy stan gotówkowy podczas zamknięcia kasy. W wykazie utargu znajdziesz wartość wpłat pod pozycją Wpłaty gotówkowe do kasy, wypłaty Wypłaty gotówkowe z kasy.

do góry

Otwarcie i zamknięcie kasy

Przed rozpoczęciem sprzedaży produktów należy otworzyć kasę. Podczas otwierania kasy wprowadź saldo początkowe, czyli kwotę pieniężną, która aktualnie znajduje się w szufladzie kasowej. Otwarciem kasy rozpoczniesz tzw. zmianę Kwota rejestrowana przez system kasowy sumuje się podczas sprzedaży. Na końcu zmiany należy kasę zamknąć.

Podczas zamknięcia kasy wprowadź końcowy stan gotówkowy na kasie. Powinien być równy sumie: salda początkowego, gotówki przyjętej ze sprzedaży towaru, wpłat kasowych i ewentualnie różnicy anulowanych rachunków i wypłat kasowych , czyli wydanej gotówki. Na podstawie różnicy pomiędzy sumą obliczoną przez system kasowy i kwotą wprowadzoną jako gotówka, system poinformuje Cię o ewentualnym manko lub nadmiarze po zamknięciu kasy. Wg ustawionych uprawnień użytkownika system kasowy może przewidywaną sumę wyświetlić jeszcze przed zamknięciem kasy. Podczas zamykania kasy zostaniesz także poinformowany o niezapłaconych i otwartych rachunkach, patrz rozdziały wyżej.

uzavreni_pocitani

do góry

Cena końcowa

Jak Dotykačka oblicza cenę końcową? Do ceny produktu bez VAT doliczy się stawka VAT i wynik zostanie zaokrąglony. Następnie dany wynik pomnoży się przez sprzedaną ilość i otrzymana wartość zostanie ponownie zaokrąglona:  

Cena bez VAT + Stawka VAT Cena z VAT × sprzedana ilość Cena końcowa

 

uziv_tip_icon

W celu zrozumienia procedury, jak liczy Dotykačka, zalecamy zapoznać się także z poszczególnymi pozycjami na Raporcie zamknięcia kasy.

do góry