Uprawnienia użytkownika

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Uprawnienia użytkownika

Konta użytkowników powinny przede wszystkim służyć do rozróżnienia personelu, a także do ograniczenia dostępu pracowników do niektórych funkcji kasowych. Na każdym koncie możesz z osobna przypisać uprawnienia do określonych funkcji operacji kasowych oraz dla aplikacji Magazyn. Ustawienia dostępu użytkownika znajdziesz w dolnej części okna z właściwościami konta.

Oprócz uprawnień dla operacji kasowych i aplikacji Magazyn, można także określić, jakie informacje zobaczy użytkownik po zalogowaniu się do chmury Dotykačka. Jednak uprawnienia użytkownika dla chmury Dotykačka są przypisane do odrębnego konta użytkownika i nie są powiązane z kontami pracowników na systemie kasowym. Dostęp do chmury Dotykačka może mieć także osoba, która nie pracuje bezpośrednio z kasą, ale potrzebuje np. zestawienia utargu. Procedurę utworzenia konta użytkownika w chmurze Dotykačka i przypisania uprawnień znajdziesz w tym rozdziale.
 

poznamka_icon

Listę wszystkich uprawnień, które można aktywować dla użytkownika znajdziesz w tym rozdziale.

 

Jak ustawić uprawnienia?

1_icon

Wybierz nazwę użytkownika, w ten sposób otworzą się jego właściwości. Należy przesunąć prawą część ekranu z właściwościami konta na sam koniec. Tutaj znajdziesz w dwóch zakładkach zestawienie przydzielonych uprawnień dla kasy (UPOWAŻNIENIA UŻYTKOWNIKA) i listę przydzielonych uprawnień dla aplikacji Magazyn (UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA - MAGAZYN).

ucty10

 

2_icon

W celu aktywacji poszczególnych uprawnień do określonych funkcji należy kliknąć na zakładkę. Wyświetli się okno z wszystkimi uprawnieniami do funkcji kasowych lub magazynu. Po liście można się poruszać za pomocą gestu dla przesuwania i tym sposobem przesuwać listę w górę lub w dół. Jeśli obok pozycji wyświetla się zaznaczone pole 01, do tej funkcji użytkownik ma dostęp. Klikając w to pole można zmienić jego stan i dezaktywować dostęp do tej funkcji. Kiedy dokończysz wszystkie ustawienia, kliknij przycisk OK 02 w dolnej części zestawienia. Zmiany na koncie użytkownika należy potwierdzić przyciskiem ZAPISZ we właściwościach konta.

ucty56

do góry