Zestawienie przyjęcia produktów na magazyn

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zestawienie przyjęcia produktów na magazyn

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Magazyny >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

 

W zakładce Magazyny » Zestawienie przyjęcia produktów na magazyn znajdziesz zestawienie przeprowadzonych przyjęć na magazyn uporządkowanych domyślnie według daty. Klikając w rozwijane menu 01 wybierzesz magazyn, dla którego chcesz przeprowadzić przyjęcie na magazyn. Następnie produkty zmagazynujesz za pomocą przycisku 03.  Za pomocą przycisków 06 widać szczegóły minionej operacji magazynowej lub szczegóły operacji zapisz do pliku .pdf. Za pomocą przycisku 02 możesz listę przyjęć na magazyn ograniczyć tylko do wybranej daty lub przedziału czasowego. W celu ustawienia przedziału czasowego, zapoznaj się z tym rozdziałem.

Całe zestawienie wyeksportuj przyciskami 04 do tabeli Excel lub pliku .csv. Dla każdego przyjęcia na magazyn kliknięcie dostawcy 05 umożliwia przejście do jego właściwości. Za pomocą przycisku 07 możesz kontynuować z poprzednim zmagazynowaniu.

naskladneni

do góry

Jak przyjąć produkty na magazyn?

1_icon

W zakładce Magazyny » Zestawienie przyjęcia produktów na magazyn kliknij przycisk 01 Zmagazynuj (patrz obrazek wyżej). Otworzy się strona z opcjami dla przyjęcia produktów na magazyn.

2_icon

Na stronie przyjęcia produktów na magazyn z użyciem menu rozwijanego 01 przefiltrujesz wyświetlane produkty zgodnie z wybraną kategorią. Za pomocą przycisku 02 wybierz produkty, które chcesz przyjąć na magazyn. Wybrane produkty wyświetlą się w prawym panelu, gdzie możesz je dalej edytować. Przycisk wybranych już produktów „wyblaknie”, w ten sposób łatwo rozpoznasz, co już zostało oznaczone do przyjęcia na magazyn.

marze5_800_ps_edge_no1

 

3_icon

Z menu rozwijanego 03 wybierz dostawcę, który zostanie przypisany do wszystkich zmagazynowanych produktów. Poprzez włączenie przełącznika 04 można zmagazynować również z datą wsteczną. Zmagazynowanie z datą wsteczną nie będzie możliwe dla pozycji, dla których istnieje nowsza inwentaryzacja.

Przełącznik Edytuj cenę zakupu 05, jeśli jest włączony, wlicza wprowadzoną cenę zakupu do średniej ceny zakupu produktu. Do każdego produktu uzupełnij w polu 06 przyjęcia na magazyn ilość i wszystko potwierdź, klikając przycisk Zmagazynuj w dolnej części strony.

Notatka:
Cenę zakupu oznacza cena zakupu produktu za jednostkę. W przypadku jednostek, gdzie zmagazynujesz np. 10 butelek wina po 1 litrze, zmagazynujesz cenę za 1 butelkę (1 litr). Jeśli jednak zmagazynujesz butelkę 0,7 litra, należy wprowadzić cenę zakupu przeliczaną na 1 litr.

Jeśli wprowadzasz dla przyjęcia na magazyn ilość ujemną (np. -10), dokonaj korekty, a ilość danego produktu zmniejszy się w magazynie o wprowadzoną liczbę.

Produkt, którego nie chcesz zmagazynować usuń przyciskiem 07.

Grupowy import produktów przy użyciu szablonu 09 wykonasz zgodnie z instrukcją poniżej.

Przyciski Przelicz cenę sprzedaży i Tylko ostrzeżenie 08 dotyczą kontroli lub automatycznego doliczania ustawionej marży. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Ustawienia i korzystanie z funkcji marży.

 

uziv_tip_icon

Przyjęcie na magazyn możesz przeprowadzić także bezpośrednio na stronie z zestawieniem produktów. Procedurę znajdziesz w tym rozdziale.

do góry


Jak grupowo przyjąć produkty na magazyn?

System Dotykačka umożliwia także przyjąć produkty zbiorowo na magazyn za pomocą pliku importowego. Wspierane s ą także elektroniczne listy przewozowe od kliku dostawców.

1_icon

Po kliknięciu przycisku Import 01 wyświetlą się na stronie możliwości importu. Jeśli masz przygotowany plik importowy, wgraj go za pomocą przycisku Przeglądaj…04. Jeśli importujesz zestawienie przyjęcia na magazyn od obsługiwanych dostawców, nie zapomnij wybrać prawidłowego dostawcy z rozwijanego menu 02. System Dotykačka w ten sposób rozpozna strukturę pliku od tego dostawcy i przeprowadzi przyjęcie na magazyn. Ważnym jest, by produkty na systemie kasowym miały kod EAN zgodny z produktami, które przyjmujesz na magazyn.

Aktualnie wspierani są następujący dostawcy:

EUROCASH

MAKRO

W przypadku, kiedy plik importujesz po raz pierwszy, lub nie jesteś pewny, jaki format ma mieć importowana tabelka, pobierz szablon.csv 03 i według niego wypełnij tabelkę (opis poszczególnych pól znajdziesz pod obrazkiem niżej). Następnie wgraj zapisaną tabelkę za pomocą przycisku Przeglądaj… 04.

2017-06-19_160521

 

2_icon

Po wybraniu pliku CSV 01 i kliknij na przycisk Zapisz 02 i w dolnej części strony wyświetlą się pozycje z pliku importu 03, które można dalej edytować. Jeżeli wszystko się zgadza, pozycje zmagazynuj za pomocą przycisku Zmagazynuj. 04.

2017-06-19_161843

 

poznamka_icon

Podczas importu pliku przyjęcia na magazyn, system Dotykačka sprawdza, czy dane produkty w pliku odpowiadają produktom w kasie. Jeżeli dojdzie do błędu, wyświetli się okno z niesparowanymi produktami. Niesparowane produkty możesz w tym oknie przyjąć na magazyn do istniejących produktów (można je wyszukać a następnie za pomocą przycisku Przyporządkuj zmagazynować - przypisać do danego produktu) lub utworzyć nowy produkt a niesparowane (nieznane) pozycje zmagazynować do nowo utworzonych produktów. Niesparowane produkty należy zawsze przypisać do nowego lub istniejącego produktu.

2017-12-01_182456182457

 

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka liczy cenę zakupu?

nakupnicena

Notatka: Dotykačka nie wylicza ceny zakupu według metody FIFO

do góry


Opis kolumn w pliku importowym

Produkty, występujące na systemie kasowym, są podczas importu pliku zmagazynowania porównywane na podstawie kodów ean, plu, externalid lub productid. Jeżeli produkt występujący w kasie zostanie rozpoznany na podstawie jednej z tych pozycji, zostanie przyjęty na magazyn wg następnych kolumn w pliku importowym.

Podczas importu pliku są sprawdzane powtarzające się pozycje. W przypadku wystąpienia powtarzających się pozycji w pliku importowym zostanie wyświetlony błąd.

Plik importowy dla grupowego przyjęcia produktów na magazyn

ean

kod produktu

plu

kod produktu

externalId

Notatka zewnętrzna produktu (wybrane przez klienta, można ustalić we właściwościach produktu)

productId

ID produktu (wygenerowane przez system, można ustalić we właściwościach produktu)

price

cena zakupu netto

priceSum

całkowita cena zakupu

priceSell

cena sprzedaży

quantity

ilość

Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne. Wystarczy wypełnić jedno wymagane pole: ean, plu, externalId lub productId. Jeśli produkt nie został znaleziony na podstawie ean, zostanie podjęta próba znalezienia wedługplu, następnie externalId i productId.

 

Plik importowy może na przykład wyglądać następująco:

2017-06-19_170904

 

dulezite_sdeleni_icon

Pamiętaj o tym, że nie można importować produktów, które mają wyłączone Odliczanie z magazynu.

odecitat_ze_skladu_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Procedurę, jak prawidłowo zaimportować plik CSV do MS Excel, znajdziesz tutaj.

do góry


Jak wyświetlić zestawienie korekt?

Lista korekt magazynowych (odpisów) wyświetla całkowitą wartość odpisanych pozycji. Na górnej liście wybierz Zestawienie korekt 01 i po wyborze magazynu 02 i zakresu czasu 03 wyświetli się spis wykonanych korekt. Jeśli chcesz wyświetlić szczegóły wybranej korekty, kliknij przycisk Szczegóły. 04. Wybraną korektę można zapisać do pliku .pdf.

korekce_800_edge_no_ps

 

Strona ze szczegółami wybranej korekty:

korekce2_800_edge_ps

 

uziv_tip_icon

Korekty magazynowe wyświetlają się także w zestawieniu magazynowym Przesunięcia magazynowe.

do góry