Lista uprawnień użytkownika dla chmury Dotykačka

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Lista uprawnień użytkownika dla chmury Dotykačka

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Ustawienie konta w chmurze >

Lista uprawnień użytkownika dla chmury Dotykačka

Procedurę, jak ustawić i przypisać uprawnienia do poszczególnych użytkowników, znajdziesz w poprzednim rozdziale Ustawienia konta w chmurze.

Dostęp do ustawień konta w chmurze

Dostęp do zapisu certyfikatu Fiskalizacji

Umożliwi/zabroni użytkownikowi zapisać certyfikat fiskalizacji przez Dotykačkę w chmurze.

Zezwól na generowanie PINu dla wsparcia technicznego

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę wygenerowania PIN-u, konieczny do logowania technika do Dotykački w chmurze klienta.

Zezwól na ustawienie upoważnień użytkowników w usłudze Dotykačka w chmurze

Użytkownik będzie mógł zarządzać tą listą.

Zmiana adresu zakładu

Użytkownik z tym prawem będzie mógł dostosować adres zakładu dla poszczególnych kas.

Dostęp do podsumowania, grafów i rankingów

Wyświetli/ukryje dla użytkownika wyjściową stronę Dotykački w chmurze.

Dostęp do raportów sprzedaży

Zezwól na eksport raportów sprzedaży

Umożliwi/zabroni użytkownikowi dostęp do Raportów sprzedaży.

Dostęp do zestawień

Zezwól na eksport zestawień

Umożliwi/zabroni użytkownikowi dostęp do Zestawień.

Zezwól na korektę cen w czasie

Umożliwi/zabroni użytkownikowi wprowadzenia zmian cen produktów zgodnie z okresem czasu.

do góry

Zezwól na zarządzanie systemem kasowym

Zezwól na Import/Eksport danych

Użytkownik będzie mógł używać przycisków dla importu/eksportu, które są dostępne w poszczególnych zakładkach Zestawień.

 

prava_200

Dostęp do listy produktów i kategorii

Zezwól na edycję produktów i kategorii

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Produkty i Kategoria.

Dostęp do bazy klientów

Edycja klientów

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Klienci.

Dostęp do listy użytkowników

Edycja użytkowników

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Pracownicy

Dostęp do listy magazynów

Edycja magazynów

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Magazyny.

Dostęp do listy dostawców

Edycja dostawców

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Dostawcy.

Dostęp do listy produktów niewidocznych

Zezwól na edycję produktów niewidocznych

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Produkty niewidoczne.

Dostęp do zestawienia upoważnienia Fiskalizacji

Edycja reprezentacji Fiskalizacji

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Pełnomocnictwo (ta opcja nie obowiązuje dla polskiego rynku).

do góry

Dostęp do magazynów

Eksport w magazynach

Umożliwi/zabroni użytkownikowi eksportowanie danych z listy w zakładce Magazyny.

Dostęp do stanu magazynowego

Dostęp do przesunięć magazynowych

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Stany magazynowe.

Powiadomienia magazynowe

Użytkownik z tym prawem będzie tworzyć i dostosowywać zasady wyszukiwania ilości magazynowych.

Dostęp do listy przyjęć na magazyn

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Zestawienie przyjęcia produktów na magazyn.

Dostęp do listy przesunięć

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Lista przesunięć.

Dostęp do listy inwentaryzacji

Zezwól na przeprowadzenie inwentaryzacji

Użytkownik będzie mógł przeprowadzać inwentaryzację w zakładce Lista inwentaryzacji

Dostęp do różnicy w inwentaryzacji

Użytkownik będzie mógł zobaczyć różnicę w cenie w zakładce Lista inwentaryzacji.

Dostęp do szczegółów inwentaryzacji

Użytkownik będzie mógł wyświetlić szczegóły inwentaryzacji w zakładce Lista inwentaryzacji.

Dostęp do przyporządkowania produktów
do magazynów

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Przyporządkowanie produktów.

Dostęp do el. Listów przewozowych

Użytkownik będzie miał dostęp do elektronicznych listów przewozowych.

do góry

Dostęp do ustawień wyświetlacza klienta

Użytkownik będzie mógł edytować zakładkę Wyświetlacz klienta.

Wyświetlanie i edycja faktur
i danych do faktury

Użytkownik z tym prawem będzie mógł edytować dane o spółce na fakturach, jak również będzie mógł fakturę wyświetlić.

 

poznamka_icon

Oprócz uprawnień do przeprowadzania poszczególnych operacji w chmurze Dotykačka można także określić uprawnienia dla operacji kasowej lub aplikacji Magazyn. Procedurę tworzenia konta użytkownika w systemie kasowym i przypisania uprawnień znajdziesz w tym rozdziale.

do góry