Produkty ukryte

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Produkty ukryte

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Spisy >

Jeśli używasz kilku kas lub po prostu chcesz jakiś produkt tymczasowo ukryć, możesz to wykonać w zakładce Spisy » Produkty ukryte. Tutaj w prosty sposób utworzysz reguły, które ukryją wybrane produkty na wybranych kasach. Zobaczysz tutaj także spis kas, na których zostały ukryte wybrane produkty.

¨

dulezite_sdeleni_icon

Maksymalna liczba ukrytych produktów nie może przekroczyć 1000. W przeciwnym razie może dojść do dłuższej odpowiedzi interfejsu Dotykačka w chmurze.

 

Jak ukryć produkt?

1_icon

W aplikacji Dotykačka w chmurze przejdź na zakładkę Spisy 01 i z rozwijanego menu wybierz Produkty ukryte 02. W celu utworzenia nowej reguły, kliknij niebieski przycisk + Dodaj 03.

clip0181

 

2_icon

W części Produkty wybierz produkt, który chcesz ukryć i przyciskiem 04 dodaj go na prawą stronę. Następnie możesz edytować właściwości reguły.

clip0182

 

3_icon

Wprowadź Nazwa i z menu rozwijanego Kasa wybierz kasę, do której reguła będzie się odnosić. Na koniec przyciskiem Zapisz 05 zapisz regułę. Po przeprowadzonej synchronizacji produkt nie będzie widoczny na wybranej kasie. Błędnie wybrany produkt usuniesz za pomocą przycisku 06.

do góry


Zestawienie ukrytych produktów

Jeśli przejdziesz do widoku Kasy, zobaczysz spis kas, na których ukryto wybrane produkty. Klikając przycisk, Szczegóły wyświetlisz konkretne ukryte produkty na wybranej kasie i możliwa będzie edycja ich właściwości.

clip0298

do góry


Jak zmienić lub usunąć utworzoną regułę?

W zakładce Produkty niewidoczne są wyświetlone wszystkie utworzone reguły dla ukrycia produktów. Za pomocą przycisku Szczegoly 01 edytujesz wybraną regułę. Za pomocą przycisku 02 usuniesz regułę.

clip0183

 

uziv_tip_icon

We właściwościach produktu w zakładce Widoczność znajdziesz informacje, na których kasach produkt został ukryty. Poszczególne produkty możesz także ukryć bezpośrednio w systemie kasowym za pomocą dezaktywacji opcji Wyświetl jako pole na karcie produktu.

do góry