Stany magazynowe

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Stany magazynowe

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Magazyny >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

W zakładce Magazyny » Stany magazynowe znajdziesz zestawienie wszystkich produktów, które możesz sortować według poszczególnych magazynów. Na tej stronie możesz także produkty szybko przyjąć na magazyn, przesunąć pomiędzy magazynami lub wyświetlić właściwości produktów. Można także utworzyć reguły, na podstawie których otrzymasz powiadomienia e-mail o kończącej się ilości produktów na magazynie.

 

2017-05-25_155113
 

01

Za pomocą tych przycisków możesz eksportować wyświetlone produkty do pliku Excel lub .csv.

02

Klawisze dla operacji magazynowych:

Zmagazynuj - Po wciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona strona z opcjami dla przyjęcia na magazyn. Na tej stronie będziesz mógł wybrać produkty, które chcesz przyjąć na magazyn i dodasz je do prawego panelu. Produkty zostaną przyjęte do magazynu wybranego w menu 03. Przyjęcie na magazyn można wykonać także bezpośrednio na karcie konkretnego produktu.

Przesunięcie magazynowe wybranych produktów do innego magazynu. Po wciśnięciu przycisku wyświetli się strona z zestawieniem produktów, które poprzez wybranie do prawego panelu, możesz przesunąć do wybranego magazynu. Przesunięcie możesz także wykonać bezpośrednio na karcie konkretnego produktu.

Inwentaryzacja - Tym przyciskiem wyświetlisz okno dla wykonania inwentaryzacji. Przez inwentaryzację rozumiemy określenie aktualnych zasobów magazynowych (aktualnej ilości w magazynie) każdego produktu.

Monitorowanie ilości - Pod tym przyciskiem znajduje się możliwość utworzenia reguły dla monitorowania zasobów magazynowych. Na podstawie ustawionej reguły, otrzymasz informację e-mail, w momencie, kiedy ilość magazynowa wybranych produktów spadnie poniżej zdefiniowanej ilości.

03

Rozwijane menu dla wybrania magazynu. Wyświetlone są zawsze tylko te produkty, które należą do wybranego magazynu.

04

Rozwijane menu dla wybrania kategorii produktów. Wyświetlane są tylko produkty z danego magazynu, które należą do wybranej kategorii.

05

Naciśnij przycisk, by wyświetlić wcześniej usunięte produkty lub produkty, które nie są odliczane z magazynu.. Ze względu na zachowanie integralności, usunięte produkty w bazie danych pozostają zapisane, mają one jednak status usuniętych i nie są one wyświetlane.

06

Wyświetlenie właściwości produktu. Po wciśnięciu, otworzy się strona z właściwościami konkretnego produktu.

07

Wyświetlenie przesunięć magazynowych konkretnego produktu.

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka liczy cenę zakupu?

nakupnicena

Notatka: Dotykačka nie wylicza ceny zakupu według metody FIFO

do góry