Lista uprawnień użytkownika

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Lista uprawnień użytkownika

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Zarządzanie użytkownikami > Uprawnienia użytkownika >

Uprawnienia użytkownika dla operacji kasowych i magazynu

Opisany jest stan początkowy, kiedy wszystkie opcje są aktywne. Poniżej podane są informacje o tym, kiedy użytkownik utraci dostęp, jeżeli dezaktywujesz daną funkcję Jak ustawić uprawnienia poszczególnym użytkowników (pracownikom), którzy pracują w systemie kasowym, znajdziesz w tym rozdziale. Użytkownikowi możesz przypisać dwa oddzielne zestawy uprawnień — dla operacji kasowych i aplikacji Magazyn.

Poza prawami dla operacji kasowych czy aplikacji Magazyn możesz także określić, jakie informacje zobaczy użytkownik po zalogowaniu się do chmury Dotykačka. Jednak uprawnienia użytkownika dotyczące chmury Dotykačka są przypisane do odrębnego konta użytkownika i nie są powiązane z kontami pracowników w kasie. Dostęp do chmury Dotykačka może mieć także osoba, która nie pracuje bezpośrednio z kasą, ale potrzebuje np. zestawienia utargu. Procedurę utworzenia konta użytkownika w chmurze Dotykačka i przypisania uprawnień znajdziesz w tym rozdziale.

 

 

Uprawnienia użytkownika dla operacji kasowych

Udostępnij podgląd utargu (wszystko)

Zezwoli na dostęp do zestawieniu utargów.

Wyświetl utargi (bieżąca zmiana)

Zezwala na wgląd do opcji utarg tylko w aktualnie otwartej zmianie.

Udostępnij podgląd stanu kasy

Zezwala na wyświetlenie obliczonego stanu finansów kasy przy zamknięciu kasy.

Wydruk raportów

Zezwala automatycznie na druk sprawozdania kasowego. W celu funkcjonalności w ustawieniach odpowiednie zadanie drukowania powinno być umożliwione Automatycznie drukuj raport dobowy.

Udostępnij podgląd zysków

Pozwala na wyświetlenie zysku w zestawieniu utargów i na wydrukowanym zamknięciu kasy.

Edycja produktu

Zezwala na dostęp do menu Zarządzenie pozycjami.

Edycja użytkownika

Zezwala na dostęp do menu Zarządzanie użytkownikami.

Możliwość ręcznego wyboru klienta

Pozwala na wyświetlenie kafelka Klient w celu umożliwienia ręcznego wyboru rachunku klienta.

Edycja klientów

Zezwala na tworzenie, edycję i usuwanie konta klientów.

Zezwól na wypłatę z kasy

Zezwala na dostęp do menu Wpłaty/Wypłaty w celu zarejestrowania gotówkowej operacji kasowej.

Udostępnij historię rachunków

Zezwala na dostęp do historii dokumentów.

Zmiana metody płatności

Zezwala na zmianę sposobu płatności wystawionego dokumentu w Historii.

Anuluj dokumenty

Umożliwia anulowanie wystawionych rachunków z historii.

Anuluj otwarte rachunki

Zezwala na anulowanie otwartych rachunków.

Zezwól na wprowadzenie zmian w pozycjach zaparkowanych

Pozwala dodatkowo edytować już zaparkowane pozycje na otwartym rachunku. Umożliwia pełną edycję, w tym dodawanie i usuwanie sztuk lub usuwanie pozycji z rachunku.

Zmiany w niezaparkowanych pozycjach

Pozwala na zmianę ilości i ceny nowo dodanych niezaparkowanych otwartych pozycji na rachunek. Pozwala również usunąć niezaparkowane przedmioty z rachunku.

Wydrukuj paragon poglądowy

Umożliwia wydruk paragonu poglądowego z otwartego rachunku.

Udzielenie rabatów

Umożliwia udzielanie indywidualnych rabatów na otwarty rachunek / pozycję otwartego rachunku.

Zezwól na wystawienia rachunku bez opłacenia

Zezwala na wystawienie dokumentu bez zapłaty. Taki dokument nie zostanie włączony do utargów kasy i można go dodatkowo opłacić z menu Historia.

Utworzenie odpisu

Zezwala na użycie metody płatności Straty znane. W celu funkcjonalności metoda płatności Straty znane powinna być dostępna w opcji Metody płatności.

Otwarcie szuflady kasowej

Pozwala na wyświetlenie kafelka Otwórz szufladę. W celu funkcjonalności należy mieć aktywną metodę Wyświetl przycisk otwarcia szuflady kasowej w opcji ustawienia szuflady kasowej.

Zezwól na wprowadzenie zmian
w ustawieniach aplikacji

Umożliwia zmianę zaawansowanych ustawień kasy. (Ustawienia aplikacji).

Zarządzanie magazynem

Zezwala na dostęp do aplikacji Magazyn. Prawo jest nadrzędne wobec pozostałych uprawnień magazynowych.

do góry

Uprawnienia użytkownika dla aplikacji Magazyn

Dostęp do magazynu

Zezwala na dostęp do aplikacji Magazyn.

Zezwól na przyjęcie na magazyn

Zezwala wykonywać przyjęcie towaru na magazyn i korektę pozycji magazynowych.

Wykonaj korek magazynowa

Pozwala na korektę stanu towarów na magazynie.

Zezwól na wprowadzenie ceny zakupu

Zezwala dostosowywać cenę zakupu podczas przyjęcia pozycji na magazyn..

Udostępnij podgląd do aktualnych stanów magazynowych

Zezwala na wyświetlanie aktualnego stanu zapasów magazynowych.

Udostępnij inwentaryzację

Pozwala na wyświetlenie raportu inwentaryzacji

Zezwól na utworzenie inwentaryzacji

Pozwala tworzyć nowe inwentaryzacje magazynowe.

Udostępnij aktualny stan w magazynie podczas inwentaryzacji

Zezwala na wyświetlanie aktualnej ilości zapasów magazynowych podczas inwentaryzacji.

Edytuj magazyn

Pozwala na wyświetlenie listy magazynów i zmianę ich nazwy.

Wyświetl raporty magazynowe

Pozwala na wyświetlenie kafelka Raporty.

Eksport raportów magazynowych

Zezwala eksportować i wysyłać raporty e-mailem.

Udostępnij listę dostawców

Pozwala na wyświetlenie kafelka Zarządzanie dostawcami.

Utworzenie / Edycja dostawców

Umożliwia tworzenie nowych i edycję istniejących dostawcy.

do góry