Produkty

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Produkty

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Spisy >

Zakładka Spisy » Produkty wyświetla listę wszystkich utworzonych produktów. Wyświetlone produkty możesz wybrać do określonej kategorii. Z produktami możesz przeprowadzać zaawansowane operacje, takie jak przyjęcie na magazyn czy przesunięcie do innego magazynu. Oczywiście możesz także produkty dodawać lub usuwać a także ustawić odliczanie składników. Produkty można w chmurze Dotykačka wyszukiwać według nazwy lub za pomocą kodów EAN i PLU.

Przy użyciu funkcji Edytuj zbiorowo możesz wybrać większą liczbę pozycji, które można przesunąć do innej kategorii, usunąć lub dostosować na przykład pod kątem VAT, bądź inne parametry.
 

 

uziv_tip_icon

Przed utworzeniem produktów należy najpierw utworzyć kategorie a następnie utworzone produkty do niej przypisać. Ewentualnie możesz także uprzednio zdefiniować dostawcę. W ten sposób ułatwisz sobie pracę z systemem kasowym. Produkty z kategoriami, dostawców i inne pozycje możesz także zbiorczo zaimportować z przygotowanego pliku .csv. Import i eksport pozycji obsługuje tylko Dotykačka KOMPLETNA.

 


Opis elementów na stronie z zestawieniem produktów.

2017-03-16_143310143311

 

Elementy sterujące (przyciski i rozwijane menu) są podobne dla wszystkich zakładek w chmurze Dotykačka. W nagłówku strony znajdziesz przyciski dla funkcji odnoszące się do wszystkich wyświetlonych pozycji (1–10). Następnie w wierszu przy każdej pozycji są przyciski, które oferują opcje dla konkretnej pozycji (A–C).

Wspólne funkcje

1.Przełączenie pomiędzy zarządzaniem produktami, etykietami i porcjami.

2.Eksport zestawienia produktów do Excela lub tekstowego formatu .csv.
Przed eksportem danych z systemu do Excela lub formatu .csv należy zezwolić na odbiór powiadomień z chmury Dotykačka. Jak to zrobić przeczytasz w tym rozdziale.

3.Wyświetlanie i druk metek z poszczególnymi produktami

4.Edycja zbiorowa produktów i ich właściwości

5.Import produktów do systemu z wcześniej przygotowanego pliku

6.Utworzenie nowego produktu

7.Ilość wyświetlonych pozycji na stronę

8.Ograniczenie wyświetlania do określonej kategorii

9.Ograniczenie wyświetlania do określonej etykiety lub produktów bez etykiet

10.Wyświetlanie usuniętych produktów

Funkcja dotycząca konkretnego (wybranego) produktu

a.Ustawienia skład / Przesunięcie produktu do innego magazynu

b.Przyjęcie na magazyn produktu

c.Edycja właściwości produktu / Usuwanie produktu

do góry