Lista inwentaryzacji

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Lista inwentaryzacji

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Magazyny >

icon_inventura

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

 

W zakładce Magazyny » Zestawienie inwentaryzacji znajdziesz zestawienie wszystkich przeprowadzonych inwentaryzacji uporządkowanych według daty. Przez inwentaryzację rozumiemy określenie aktualnych zasobów magazynowych (aktualnej ilości w magazynie) każdego produktu.

Za pomocą przycisków 01 można eksportować wyświetlone produkty do pliku Excel lub csv. Z menu rozwijanego 03 ogranicz zestawienie do jednego wybranego magazynu. Szczegóły wybranej inwentaryzacji (raport z przeprowadzonej inwentaryzacji) wyświetlisz, klikając na przycisk Szczegóły 04. Inwentaryzację rozpoczniesz, klikając na przycisk Inwentaryzacja 02.

skladyvs6

 

uziv_tip_icon

Inwentaryzację możesz przeprowadzić także bezpośrednio na systemie kasowym w aplikacji Magazyn. Więcej informacji znajdziesz w tym rozdziale.

do góry

Jak przeprowadzić inwentaryzację?

1_icon

Wybierz zakładkę Magazyny a następnie Zestawienie inwentaryzacji. Wyświetli się okno dla przeprowadzenia inwentaryzacji. Masz tutaj 3 możliwości, jak przeprowadzić inwentaryzację:

1.Inwentaryzacja całego magazynu - wszystkich produktów

2.Częściowa inwentaryzacja tylko wybranych produktów wg kategorii.

3.Częściowa inwentaryzacja produktów z wybranymi etykietami.

2017-03-16_155257

 

2_icon

Inwentaryzację można wykonać, importując plik .csv z informacjami o zapasach dla każdego produktu lub ręcznie. Przycisk 05 wyświetla opcje importu. W tym rozdziale znajdziesz informacje na temat importowania  inwentaryzacji.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji należy najpierw wybrać z menu 01 magazyn. Następnie należy rozpocząć inwentaryzację, klikając przycisk Rozpocznij inwentaryzację 02. Jeśli chcesz przeprowadzić Inwentaryzację produktów tylko w wybranych kategoriach, wybierz w części 03 kategorie i kliknij przycisk 04. Taka sama procedura obowiązuje także dla etykiet. Najpierw należy wybrać w dolnej części etykiety a następnie rozpocząć inwentaryzację.

do góry

Przeprowadzamy inwentaryzację…

1_icon

Wraz z kliknięciem przycisku Rozpocząć inwentaryzację, otworzy się strona z zestawieniem wszystkich lub tylko wybranych produktów. Na podstawie tego, czy została wybrana w poprzednim kroku całościowa lub częściowa inwentaryzacja. W zestawieniu jest widoczna przy każdym produkcie aktualna ilość na magazynie. W polu 01 zawsze uzupełniaj nową ilość dla każdego produktu. Pomiędzy wierszami możesz się poruszać za pomocą klawisza TAB. Na stronie z zestawieniem produktów znajdziesz także pole wyszukiwania. Produkty wyszukasz według nazwy, kodów EAN i PLU. Do każdej regularnej inwentaryzacji można dodać własną notatkę.

W nagłówku znajdziesz przycisk 02 drukowania strony z inwentaryzacją. Klikając przycisk 03 otwórz zaawansowane możliwości z przyciskami 04 wyzerowania wszystkich zapasów magazynowych lub utworzenia inwentaryzacji z aktualnymi zapasami magazynowymi (przycisk Skopiuj stan magazynu). Tą inwentaryzację należy przeprowadzić, jeśli planujesz przenieść swoją kasę Dotykačka na nowe urządzenie , np. po reklamacji kasy. Na nowe urządzenie zostaną przeniesione tylko aktualne dane magazynowe a transfer danych (zamiana kasy) będzie szybszy.

skladyvs78

 

2_icon

W momencie gdy uzupełnisz ilość do wszystkich produktów, kliknij przycisk Zakończ inwentaryzację w dolnej części strony pod zestawieniem produktów, w ten sposób zapiszesz nowe ilości magazynowe i zakończysz inwentaryzację.

 

dulezite_sdeleni_icon

W przypadku, gdy nie dokończysz inwentaryzacji, lub przez pomyłkę zamkniesz przeglądarkę, ostatni stan inwentaryzacji zapisze się automatycznie. Zapisane inwentaryzacje znajdziesz na stronie głównej inwentaryzacji. W celu kontynuacji wystarczy kliknąć zapisaną inwentaryzację. Nowy stan zapasów magazynowych zostanie wprowadzony po pełnym ukończeniu zapisanej inwentaryzacji.

Rozpoczęta inwentaryzacja zapisuje się lokalnie w Twoim komputerze. Zapisane inwentaryzacje są więc dostępne tylko dla urządzenia (komputer i przeglądarka), z którego użytkownik był zalogowany do chmury Dotykačka i realizował inwentaryzację. Zaraz po usunięciu w przeglądarce pamięci podręcznej (cache) rozpoczęte inwentaryzacje nie będą dostępne.

clip0009

do góry


Wartość różnicy w cenie zakupu i sprzedaży

Na stronie z zestawieniem produktów dla inwentaryzacji jest wyświetlana wartość różnicy w cenie zakupu (Cena różnicy w cenie zakupu). Wyliczana jest ona na podstawie sumy aktualnych ilości danego produktu na magazynie i jego cen zakupu. Tak samo wartość różnicy w cenie sprzedaży (Różnica ceny w sprzedaży brutto) jest wyliczana na podstawie sumy produktów na magazynie i ich cen sprzedaży.

Przykład:

1.Zakupisz 100 szt. produktu w cenie zakupu 10 zł/szt.

2.Dwa dni później w magazynie zostało 50 szt. produktu z ceną zakupu 10 zł/szt.

3.Następnego dnia zakupisz 10 szt. tego samego produktu za 5 zł/szt.

Wyświetlona cena różnicy ceny zakupu w przypadku tego produktu będzie wynosić w takim przypadku:

(50 × 10) + (10 × 5) = 550 : 60 = 9,1 zł

Różnica w cenie sprzedaży

W zestawieniu produktów dla inwentaryzacji wyświetla się także, na podstawie wprowadzonego stanu magazynowego, wyliczona różnica w cenach sprzedaży (Różnica finansowa w PC) zależna od stanu poprzedniej inwentaryzacji z uwzględnieniem odpisów i przyjęć na magazyn. Różnica ceny sprzedaży uzyskana jest za pomocą tego wzoru:

(Stan magazynu przy poprzedniej inwentaryzacji - Aktualny stan magazynu - Straty znane + Przyjęcie na magazyn) * Cena sprzedaży netto.

do góry