Klienci

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Klienci

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Spisy >

W zakładce Spisy » Klienci zobaczysz zestawienie wszystkich utworzonych kont klienta. Każdą przeprowadzoną płatność na kasie możesz przypisać do konta klienta. W przypadku, gdy w poszczególnych produktach ustawisz ilość punktów lojalnościowych, punkty te będą po zapłaceniu za rachunek przypisane na konto klienta. Konto klienta możesz utworzyć bezpośrednio na systemie kasowym, a także za pośrednictwem chmury Dotykačka.

W zakładce Spisy » Klienci » Grupy rabatowe określasz utworzysz reguły rabatów.

.Za pomocą funkcji Edytuj zbiorowo możesz wybrać większą ilość pozycji, które możesz przesunąć do innej kategorii, usunąć lub dostosować na przykład stawkę VAT lub inne parametry.
 

uziv_tip_icon

W chmurze Dotykačka możesz klientów także zaimportować zbiorowo z przygotowanego pliku csv. Plik posiada taką samą strukturę jak plik, który uzyskasz za pomocą eksportu klientów z chmury Dotykačka. Import i eksport pozycji obsługuje tylko Dotykačka KOMPLETNA.

 

Jak utworzyć konto klienta?

1_icon

Na zakładce Spisy » Klienci 01 kliknij niebieski przycisk + Dodaj 05. Jeśli utworzyłeś już jakieś konta, przyciskiem 07 edytuj wybrane konto i przyciskiem 08 go usuniesz. Klikając przycisk Utarg 06 wyświetl zestawienie płatności klienckich.

Za pomocą przycisków 02 raporty wyeksportujesz, przyciskiem 03 dokonasz grupowej zmiany właściwości a za pomocą przycisku 04 zaimportujesz klientów.

2017-03-27_180907

 

poznamka_icon

Podczas usuwania klienta masz możliwość wyboru, czy będzie anonimowy. Aktywując ten wybór, klient zostanie usunięty ze wszystkich zapisów w kasie i w chmurze Dotykačka, które wiążą się z kontami klienta również wstecznie. W miejscu jego imienia w zapisach zostanie podane „XXX”. Jeśli usuniesz klienta bez anonimizacji, konto klienta wprawdzie zostanie usunięte, ale w zapisach historycznych nazwisko klienta zostanie zachowane. Możliwość anonimizacji wiąże się z dyrektywą RODO.

clip0184

 

2_icon

Po kliknięciu przycisku + Dodaj otworzy się strona z informacjami o koncie klienta. Jeśli wprowadzisz REGON, klikając ikonę 01 uzyskaj informacje z bazy danych. W polu 02 wprowadź nazwę konta (nazwisko klienta). To jest jedyne pole wymagane. Jeśli w pole 03 wprowadzisz kod kreskowy, możesz w celu przypisania klienta do rachunku w prosty sposób zeskanować kod kreskowy za pomocą czytnika lub użyć chipów EM. Zgodnie z etykietami wprowadzonymi w polu 04 możesz wyszukiwać klientów. Przy pomocy przełącznika 05 możesz konto klienta tymczasowo ukryć bez konieczności jego usuwania.

W polu 06 widnieje aktualny stan punktów lojalnościowych klienta. Możesz także wprowadzić początkową ilość punktów. Jeżeli masz na kasie ustawione grupy rabatowe, możesz je przypisać do klienta za pomocą rozwijanego menu 07. Grupy rabatowe ustawisz w zaawansowanych ustawieniach aplikacji Dotykačka w części Grupy rabatowe.

Jeśli wprowadzisz w pole 08 tekst, po przypisaniu klienta do rachunku tekst zostanie wydrukowany na paragonie. Do każdego konta klienta możesz określić jego ważność za pomocą daty, którą wyszczególnisz w polu 09. Najpierw jednak należy tę opcję aktywować w polu obok daty. Kiedy uzupełnisz wszystkie wymagane dane, zapisz konto przyciskiem Zapisz 010.

2017-03-27_175804175806

 

uziv_tip_icon

Rabat dla klienta możesz przypisać w każdym momencie, dopóki nie zamkniesz rachunku wciskając przycisk Wystaw rachunek na ekranie głównym aplikacji Dotykačka. Po kliknięciu przycisku Wystaw rachunek, rachunek zostanie zamknięty a następnie dojdzie także do jego fiskalizacji, w związku z tym nie można już w jakikolwiek sposób manipulować z ceną. Dopóki przypisujesz produkty do rachunku, wystarczy w dowolnym momencie przed wciśnięciem przycisku Wystaw rachunek wczytać za pomocą czytnika kartę klienta lub przypisać konto klienta ręcznie i według ustawionego rabatu zostanie on zastosowany dla otwartego konto klienta.

do góry


Notatka:
Jeśli na liście obok konta klienta, wybierzesz przycisk Utarg, wyświetli się zestawienie zakupów klienta. Zestawienie możesz zapisać w tabelce Excel lub pliku .csv klikając odpowiedni zielony przycisk 01 w prawej górnej części.

zakaznici3

do góry


Jak zarządzać grupami rabatowymi?

Za pomocą grupy rabatowej możesz przypisać rabat o określonej wartości do całego rachunku. Grupa rabatowa jest przypisana do konta klienta. Grupę rabatową przypiszesz do konta klienta podczas tworzenia lub edycji konta klienta.

1_icon

Wybierz Grupy Rabatowe 01 na górnej listwie możesz dodać nową regułę przy użyciu przycisku Dodaj 02lub edytuj istniejące reguły przyciskiem Szczegóły 03. Grupę rabatową usuniesz za pomocą importu, kiedy w importowanym pliku za pomocą znaku delete zdefiniujesz usunięcie danej grupy.

slevove_skupiny_800_edge_no

 

2_icon

W oknie dialogowym w celu utworzenia i edycji grup rabatowych wybierz nazwę zasady i wysokość rabatu oraz potwierdź przyciskiem Zapisz 04.

slevove_skupiny2_800_edge_no2

do góry