Podsumowanie

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Podsumowanie

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek >

Zestawienie jest domyślną stroną po zalogowaniu się do Dotykački Cloud. Przedstawia przejrzyste informacje pracy na poszczególnych kasach. Tylko w przypadku, gdy masz utworzonych więcej chmur (pamięci), przed stroną zostanie wyświetlony wybór poszczególnych chmur.
 

 

Informacje graficzne w górnej części

2017-11-22_131909
 

01

Porównanie dziennego utargu za bieżący i poprzedni tydzień

02

Wykaz utargu wg godziny, porównanie utargu w ciągu bieżącego dnia

03

Całkowita kwota utargu bieżącego dnia i bieżącego miesiąca

04

Ilość wystawionych dokumentów w dniu bieżącym i aktualnego miesiąca

05

Graf sprzedaży wg kategorii w bieżącym i poprzednim tygodniu
(Za ostatnich 8–14 dni według aktualnego dnia w tygodniu)

06

Pole służy do wyszukiwania wystawionego dokumentu.

 

uziv_tip_icon

Grafy w podsumowaniu można ukryć dla aktualnego konta w chmurze. W celu wyłączenia grafów przejdź do Ustawienie konta w chmurze. Inne grafy znajdziesz w zakładce Narzędzia analityczne.

do góry

 

Informacje w środkowej części

2017-11-22_132200
 

01

Aktualna wartość magazynów (całkowita wartość wszystkich produktów magazynowych)

02

Aktualna wartość poszczególnych magazynów (całkowita wartość wszystkich produktów magazynowych w poszczególnych magazynach)

03

Zestawienie aktualnie zalogowanych użytkowników (pracowników) na poszczególnych kasach

do góry


Informacje w dolnej części

W nagłówku pola zestawienia znajdziesz rozwijane menu dla ustawienia ilości wyświetlanych pozycji i filtr danych na wybrany miesiąc i rok. W stopce można przechodzić do następnych wpisów (stron). Klikając na ikonę « » przesuniesz się na pierwszą lub ostatnią stronę.

2017-11-22_132530

 

clip0308
 

01

Ranking pracowników według sprzedaży całkowitej

02

Ranking klientów według sprzedaży całkowitej

03

Ranking najlepiej sprzedających się produktów

04

Zestawienie operacji magazynowych

05

Tabela z zestawieniem utargów aktualnej zmiany zgodnie z metodami płatności

 

uziv_tip_icon

Jeśli klikniesz na jedną z pozycji w zestawieniach (produkty, pracownicy, klienci...), otworzy się strona danego wpisu i możesz go edytować. Za pomocą rozwijanego menu w każdym polu zestawienia, możesz filtrować dane do wybranego miesiąca i roku.

do góry


Elementy nawigacyjne na stronie

2017-11-22_151250
 

01

Ukrycie / wyświetlenie Panelu zakładek

02

Panel zakładek

03

Szybkie menu - Wybór języka / Powiadomienia od Dotykački / Wygenerowane zestawienia i przeglądy / Ustawienia konta w chmurze / Możliwości Dotykački w chmurze / Ustawień Użytkownika / Wylogowanie z chmury Dotykačka

do góry