Przyporządkowanie produktów

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Przyporządkowanie produktów

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Magazyny >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

W przypadku kilku magazynów możesz w prosty sposób za pomocą reguł ustawić, z którego magazynu chcesz odliczyć konkretny produkt. Na przykład dla napojów możesz używać innego magazynu niż dla pozostałych produktów. Dzięki utworzonym regułom możesz także ograniczyć odliczanie z określonego magazynu tylko do określonej kasy.
 

Jak przyporządkować produkt do konkretnego magazynu i kasy?

1_icon

Przejdź do zakładki Magazyny » Przyporządkowanie produktów. Za pomocą przycisku 01 utworzysz nową regułę. Jeśli masz już utworzone jakieś reguły, zostaną wyświetlone w zestawieniu. Za pomocą przycisku 02 wyświetlisz właściwości wybranej reguły (przyporządkowane produkty) i możesz w ten sposób ją edytować. Utworzoną regułę usuniesz za pomocą przycisku 03.

skladyvs8

 

2_icon

W zakładce PRODUKTY wybierz produkt, który chcesz przyporządkować do określonego magazynu i przyciskiem 02 dodaj go na prawą stronę. Następnie możesz edytować właściwości reguły. Wyświetlone produkty możesz ograniczyć do wybranej kategorii w menu 01.

skladyvs910

 

3_icon

Wprowadź Nazwa i z menu rozwijanego Kasa 03 wybierz kasę, dla które reguła ma obowiązywać. Z menu rozwijanego Magazyn 04 wybierz magazyn, z którego produkty będą odliczane, a następnie przyciskiem Zapisz 06 zachowaj regułę przyporządkowywania produktów. Jeśli chcesz później usunąć produkt z tej listy, otwórz regułę i przyciskiem 05 usuń produkt. Od tego momentu, kiedy na wybranej kasie sprzedasz produkty znajdujące się na liście reguły, zostaną odliczone z wybranego magazynu.

 

uziv_tip_icon

W przypadku, gdy chcesz przyporządkować produkty pod kilka magazynów lub kas, utwórz osobną regułę dla każdej kasy i magazynu.

do góry