Ustawienie konta w chmurze

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienie konta w chmurze

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze >

Dane w Dotykačce są zapisane na tzw. chmurze, która jest zabezpieczoną pamięcią danych w internecie i komunikuje się z Twoim systemem kasowym synchronizując z nim dane. Pracować możesz w systemie kasowym, a także zdalnie poprzez interfejs sieciowy, który nazywamy Dotykačka w chmurze.

Możesz mieć utworzonych kilka kont w chmurze, na przykład w przypadku dwóch sklepów z różnym asortymentem. Zaloguj się do Dotykački w chmurze i wybierz z jakim sklepem (chmurą) chcesz aktualnie pracować. Nowe konto w chmurze (dla jednej lub kilku systemów kasowych) możesz utworzyć w przewodniku aktywacji. W większości przypadków wystarczy tylko jedno konto w chmurze, gdzie poszczególne systemy kasowe udostępniają dane w chmurze

Menu Ustawienie konta w chmurze, dostępne przez ikonę chmurki w górnym pasku wyświetlacza, posiada kilka istotnych ustawień:

 


Ustawienia konta w chmurze

Możliwość zmiany nazwy chmury i ukrycie grafów w podsumowaniu na ekranie głównym. Kliknij ikonę chmurki, 01 a następnie Ustawienia konta w chmurze 02. Wprowadź nową nazwę konta w chmurze lub przełącz przełącznik 03 i kliknij przycisk Zapisz. Przełącznik w pozycji ON oznacza wyświetlanie wykresów, w pozycji OFF brak ich wyświetlania.

nastaveni_cloudu1_800_edge_dr_no1

do góry


Ustawienia kas

Zestawienie informacji na temat wybranego systemu kasowego i zakładu. Same ustawienia kasowe dokonasz bezpośrednio na Twojej kasie dotykowej w Ustawieniach kasy. Po kliknięciu ikony chmury 01 wybierz Ustawienia kas 02 i teraz wybierz kasę, dla której chcesz wyświetlić informacje. 03.

W części 04 można ustawić lub dostosować adres zakładu. Jeśli adres został podany przy aktywacji, zostanie on wyświetlony tutaj. Wypełniony adres zakładu automatycznie ustawi się jako nagłówek przy wydruku paragonów.

nastaveni_pokladen1_800_edge_dr_no

do góry


Wsparcie techniczne

W tym miejscu wygenerujesz kod PIN, który umożliwi wsparciu technicznemu dostęp do Twojego konta w chmurze. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Generowanie kodu PIN.

technicka_podpora1_800_edge

do góry


Użytkownicy z dostępem do usługi Dotykačka w chmurze

W tej zakładce możesz uprawnienia dla przeprowadzania poszczególnych operacji w chmurze Dotykačka. Pełną listę uprawnień użytkownika dla chmury Dotykačka znajdziesz tutaj.

poznamka_icon

Oprócz uprawnień do przeprowadzania poszczególnych operacji w chmurze Dotykačka można także określić uprawnienia dla operacji kasowej lub aplikacji Magazyn. Procedurę tworzenia konta użytkownika w systemie kasowym i przypisania uprawnień znajdziesz w tym rozdziale.

 

Jak dodać użytkownika i przyporządkować mu uprawnienia dla konta w chmurze Dotykačka?

1_icon

Przyciskiem Dodaj 01 dodajesz użytkownika, przyciskiem Edytuj 02 dodajesz lub usuwasz użytkownikom poszczególne prawa do pracy w Dotykačce w chmurze.

uzivatele_vzdalene_spravy1_800_edge_no

 

2_icon

W przypadku, gdy dodajesz nowego użytkownika, wprowadź jego adres e-mail w odpowiednie pole 01 i wybierz Zweryfikuj. Proces weryfikacji kontroluje unikalność adresu e-mail, z którą użytkownik loguje się do systemu. Wprowadzony adres e-mail musi być nie zarejestrowany w obrębie wszystkich użytkowników chmury Dotykačka, w przeciwnym razie wyświetli się komunikat „Ten e-mail już został zarejestrowany”. W takim przypadku należy użyć innego adresu e-mail. Wyjątkiem są użytkownicy, z którymi udostępniasz co najmniej jedno konto w chmurze. Takiego adresu e-mail możesz użyć także wtedy, kiedy jest już zarejestrowany w systemie. Następnie dla nowego użytkownika wybierz Nazwa użytkownika 02 i Język (obowiązkowe) 03. Ustawienie lub anulowanie potwierdzisz za pomocą przycisku Zapisz na dole strony.

Jeśli edytujesz istniejącego użytkownika, dane będą już uzupełnione a Ty je tylko sprawdzisz, ewentualnie poprawisz.

uzivatele_vzdalene_spravy2_ps_800_edge_A_no

 

3_icon

W prawej części okna edycji znajdziesz następujące pozycje:

Informacyjne pole Chmura 01, które wyświetla, dla którego konta w chmurze będziesz przyporządkowywać uprawnienia dla użytkownika.

Przełącznik Udostępnij konto w chmurze 02 w domyślnym, włączonym stanie, umożliwi wybranemu użytkownikowi dostęp do konta w chmurze, którego numer jest podany w polu 01.

Przycisk + 03 rozwinie listę uprawnień w taki sposób, że zostaną wyświetlone wszystkie dostępne możliwości dla edycji. Przycisk - zwinie listę — będzie widoczny tylko pierwszy poziom każdej grupy uprawnień, zestawienie będzie bardziej przejrzyste.

Przycisk Wybierz wszystko (stan domyślny) 04 zaznaczy wszystkie uprawnienia, co oznacza, że użytkownik będzie miał pełna kontrolę nad kontem w chmurze. Przyciskiem Anuluj wszystko usuniesz wszystkie prawa użytkownika.

Klikając wybrane uprawnienie 05 odbierzesz go użytkownikowi. Nieaktywne pola nie mają zielonego wypełnienia. Jeśli ponownie klikniesz w to pole, zostanie przyporządkowane do użytkownika i wyświetli się na zielono. Klikając pozycję, która ma przed sobą + dodajesz lub odejmujesz wszystkie prawa, które są na poziomach pod nią. Klikając symbole + i - rozwijasz i zwijasz listę.

Po ustawieniu wszystkich praw kliknij Zapiszlub możesz wszystko anulować przyciskiem Anuluj na dole strony.

uzivatele_vzdalene_spravy2_ps_800_edge_B_no

do góry


Zarządzanie Webhookami

Webhooky to zdefiniowane przez użytkownika wywołanie HTTP, które pozwala na podstawie określonego zdarzenia w Dotykačce wykonać zdefiniowaną akcję, np. w celu wysłania informacji o ruchu magazynu do sklepu internetowego itp. Ta funkcja jest opracowana z myślą o programistach. Aktualnie dostępne są przesunięcia magazynowe (sprzedaż towarów), zmiany produktów i zmiany punktów na rachunkach klienckich. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Webhooki.

clip0262

do góry