Pracownicy

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Pracownicy

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Spisy >

W zakładce Spisy »  Pracownicy otworzy się zestawienie wszystkich utworzonych pracowników. Każdy pracownik, przed rozpoczęciem sprzedaży, zaloguje się do kasy i wszystkie operacje kasowe, które wykona, będą rejestrowane pod jego kontem. W ten sposób uzyskasz podgląd pracy poszczególnych pracowników i ich przeprowadzonych operacjach na kasie. Na liście użytkowników uwidocznione są wszystkie aktualnie zalogowane konta do poszczególnych kas.

Do każdego konta pracownika możesz przyporządkować samodzielny zestaw uprawnień osobno do kasy i osobno do aplikacji Magazyn. Jeśli we właściwościach konta podasz PIN, zabezpieczysz w ten sposób konto i pracownik zaloguje się do niego po wprowadzeniu PIN-u.

Przy użyciu funkcji Edytuj zbiorowo możesz wybrać większą liczbę pozycji, które możesz przesunąć do innej kategorii, usunąć lub dostosować na przykład stawkę VAT lub inne parametry, które danej pozycji dotyczą.

 

poznamka_icon

Konta użytkowników możesz także utworzyć bezpośrednio w kasie dotykowej. Także w tym przypadku możesz przypisać uprawnienia użytkownika dla poszczególnych funkcji aplikacji Dotykačka i aplikacji Magazyn.

 

 
Jak utworzyć nowe konto użytkownika?

1_icon

W zakładce Spisy » Pracownicy kliknij niebieski przycisk + Dodaj 01. Jeśli utworzyłeś już jakieś konta przyciskiem 02 dostosujesz konto i przyciskiem 03 go usuniesz.

uctyvz1

 

2_icon

Otworzy się strona z informacjami z danymi użytkownika. Do poszczególnych pól wprowadź wymagane informacje. Jeśli w pole Kod kreskowy umieścisz kod kreskowy, możesz w celu zalogowania się na dane konto w prosty sposób zeskanować kod kreskowy za pomocą czytnika. Konto użytkownika chroń przy użyciu PIN-a. Jeśli go wprowadzisz, nie zapomnij aktywować przełącznika 01. Jeśli pracownik zapomni PIN do logowania, po prostu go zmień.

Klikając pola części, 02 wyświetlisz zestawienie praw użytkowników dla operacji kasowych lub aplikacji Magazyn, patrz Przypisanie uprawnień dla użytkownika poniżej.

Przy pomocy przełącznika 03 możesz konto tymczasowo dezaktywować, zamiast usuwania. Przeprowadzone zmiany należy koniecznie zapisać za każdym razem poprzez przycisk ZAPISZ.

Utworzonego użytkownika ze wszystkimi właściwościami można zduplikować przy użyciu przycisku 04. Następnie będzie można zmienić nazwę i poprawić zduplikowanego użytkownika.

uctyvz12

do góry


Przypisanie uprawnień dla użytkownika

Klikając pole Upoważnienia użytkownika - kasa czy też Upoważnienia użytkownika - magazyn rozwinie się spis praw użytkownika dla poszczególnych operacji. Klikając na wybraną pozycję z listy, aktywujesz ją i w ten sposób przypiszesz uprawnienie do danego użytkownika. Wpisując tekst w polu Wyszukaj, wyszukasz prawa użytkownika jedynie według wprowadzonego tekstu. Listę i opis poszczególnych uprawnień użytkownika znajdziesz w tym rozdziałem.

uctyvz2

 

dulezite_sdeleni_icon

Praw użytkownika nie można ustawić dla wyjściowego konta Administrator. To konto ma automatycznie przyporządkowane pełne prawa. Dlatego zalecam konto administratora zawsze chronić PIN-em.

do góry