Spisy

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Spisy

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek >

Po kliknięciu w zakładkę Spisy rozwinie się lista podstawowych pozycji, z którymi pracuje system kasowy. Klikając wybraną pozycję wyświetlisz jej zawartość. Klikając na Produkty otworzy się strona z zestawieniem utworzonych produktów. Zakładka Magazyn ponownie wyświetla listę wszystkich magazynów. Niektóre zakładki (ich zawartość) możesz edytować. Możesz na przykład utworzyć lub usuwać produkty, przesuwać produkty pomiędzy magazynami, utworzyć i usunąć dostawców itp.

Niektóre zakładki możesz za pomocą odpowiednich przycisków w nagłówku strony eksportować do Excela lub formatu .csv. Przed eksportem do tych formatów, należy zezwolić na odbiór powiadomień w chmurze Dotykačka. Jak to zrobić przeczytasz w tym rozdziale.
 

Dostawcy

 


Dodaj wszystko

W niektórych oknach (Ceny, Magazyny i inne) jest do dyspozycji przycisk Dodaj wszystkie 01. Za pomocą tego przycisku dojdzie do przesunięcia wszystkich produktów do okna edycji 02, gdzie można dalej przetwarzać produkty. Jako przykład na obrazku niżej, podana jest procedura przyjęcia na magazyn wszystkich produktów:

NewItem74

do góry