Edycja zapisanego produktu

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Edycja zapisanego produktu

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

Produktami możesz zarządzać także zdalnie za pośrednictwem chmury Dotykačka. Jeżeli ponownie otworzysz kartę utworzonego już produktu w systemie kasowym, poszczególne właściwości produktu zostaną podzielone do 6 zakładek:

 

Zakładka Ogólne

Nazwę

Wprowadź nazwę produktu, pod jaką będzie wyświetlana w głównym menu.

Kategoria

Wybierz kategorię, do której będzie należał produkt.

Wyświetl jako pole

Jeżeli wyłączysz tą funkcję, produkt nie będzie wyświetlony na kasach. Nie zostanie wyświetlone na ekranie głównym w zestawieniu produktów. To możesz zastosować, jeśli np. chcesz ukryć produkt tymczasowo a później ponownie go sprzedawać.

Notatki i etykiety

Etykiety

Rozróżnienie produktów według etykiet (tagów). Do jednego produktu możesz przypisać kilka etykiet.

Szybkie notatki (warianty)

W tym polu należy wpisać ewentualne warianty produktu (np. steak medium). Podczas przypisania produktu na rachunek, będziesz mógł wybrać odpowiedni wariant i zostanie on także wydrukowany na paragonie.

Krótka notatka

Notatka, która służy dla informacji o produkcie (np. alergeny). Krótka notatka jest drukowana na paragonie.

Długi opis

Szczegółowy opis produktu przeznaczony np. dla administratora. Długi opis nie jest drukowany na paragonie, ani wyświetlany w głównym menu.

Pakiet a jednostka

Pakiet a jednostka

Ilość produktu w sprzedawanym opakowaniu. Klikając Sztuki, zmień jednostki opakowania. W przypadku produktów ważonych należy tutaj ustawić jednostkę Kilogramy.

Magazyn

Odliczaj z magazynu

Wyłączenie tej funkcji spowoduje, że produkt nie będzie odliczany z zasobów magazynowych. Można także wybrać, czy chcesz sprzedać towar nawet jeśli nie będzie go w magazynie lub tylko wyświetlić powiadomienie.

Pozycja produkcyjna

Ta opcja oznacza produkt, który produkujesz w swoim lokalu. W taki sposób oznaczona pozycja nie jest odliczana podczas sprzedaży, ale w momencie jej produkcji. Produkty możesz wyprodukować w prosty sposób w aplikacji Magazyn.

Sprzedaż wspólna

Ta opcja nie obowiązuje dla polskiego rynku. Dla Polski, kieruj się tymi wskazówkami.

Sprzedaż na wynos

Sprzedaż na wynos

Umożliwi to w przypadku tego produktu jego sprzedaż na wynos. W przypadku sprzedaży na wynos można ustawić wspólną wyjściową stawkę lub wybrać własną stawkę VAT. Więcej informacji na temat tej funkcji znajdziesz w tym rozdziale. Stawkę VAT dla sprzedaży na wynos można określić także za pośrednictwem specjalnej etykiety.

Kody kreskowe

Kody kreskowe

W te pola należy wprowadzić kod EAN i PLU. Kasa kontroluje, czy wprowadzony kod nie jest już przypisany do jakiegoś produktu w kasie. Jeśli tak będzie, wyświetli się ostrzeżenie. Przy użyciu wyświetlonych przycisków można zeskanować kod za pomocą wbudowanego aparatu fotograficznego w urządzeniu.

do góry

Zakładka Cena

Ceny

Cena jednostkowa / cena za opakowanie

Należy wybrać, czy cena końcowa produktu będzie ceną za ustawione opakowanie czy sprzedawane sztuki. Przydatne w przypadku, kiedy chcesz prowadzić pozycję sprzedaży w litrach, natomiast opakowanie sprzedażowe wynosi np. 0,3 l. Wystarczy w takim przypadku ustawić opakowanie i jednostki 0,3 Litra a następnie wybrać cenę za opakowanie 15 zł. Nie jest konieczne przed wprowadzeniem ceny przeliczanie kwoty na wartość 50 zł, która odpowiada jednemu litrowi sprzedawanego napoju.

Cena netto

Cena produktu bez VAT. Niniejsza opcja nie jest widoczna w przypadku aktywacji opcji Nie jestem płatnikiem VAT. Klient, który nie jest płatnikiem VAT podaje tylko jedną końcową cenę sprzedaży i nie zajmuje się kwestią stawek VAT.

Stawka VAT

Wybierz odpowiednią stawkę VAT.

Cena brutto

Cena z podatkiem będzie automatycznie doliczana na podstawie wprowadzonej ceny podatku i stawki VAT.

Promocja (po rabatach)

Jeśli niniejsza opcja jest aktywna, można wprowadzić w pole przed znak % aktualną zniżkę od bieżącej ceny, która zostanie zaakceptowana przy sprzedaży.

Nie łącz rabatów

Jeżeli ta funkcja będzie aktywna, nie zostanie dla tego produktu doliczony ewentualny rabat na cały rachunek.

Wymagaj wprowadzenia ceny

Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas sprzedaży produktu, system zawsze będzie wymagał wprowadzenia ceny. W momencie wybrania produktu, zostanie dodany do rachunku, wyświetli się okno z zakładką CENA i klawiaturą numeryczną. Funkcja ta jest przydatna dla bezpośredniej sprzedaży towaru, w przypadku którego nie chcesz mieć ustawionej jednolitej ceny końcowej.

Wymagaj wprowadzenia ilości

Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas sprzedaży produktu, system zawsze będzie wymagał wprowadzenie ilości. W momencie wybrania produktu do rachunku wyświetli się okno z zakładką ILOŚĆ i klawiatura numeryczna. Funkcja ma zastosowanie podczas sprzedaży towaru na wagę (piekarnia, rzeźnik...).

Obliczaj wartość na podstawie czasu

Jeżeli cena pozycji jest obliczana wg czasu, Dotykačka będzie automatycznie wyliczała cenę w zależności od czasu i wystawionych jednostek przez okres parkowania rachunku. Dotyczy np. sprzedaży usług.

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Należy wprowadzić liczbę punktów, które zostaną doliczone po zakupie produktu na konta klienta.

do góry

Zakładka Plan cenowy

Tutaj będą widoczne wszystkie ustawione promocje cenowe dotyczące produktu. Promocje cenowe można utworzyć w chmurze Dotykačka. Procedura, jak utworzyć tymczasowe promocje cenowe, znajduje się w tym rozdziałem.

Zakładka Magazyny

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Zakładka magazyny pokazuje wszystkie magazyny, z których aktualnie odejmowany jest produkt. Klikając przycisk, Historia transakcji przejdziesz do karty produktu w aplikacji Magazyn i wyświetlisz przesunięcia magazynowe.

Zakładka Połączenie

» Dostępne tylko w Dotykačce NIEOGRANICZONE. «

Umożliwia dodanie do danego produktu kategorii z innymi pozycjami, które można naliczyć razem z danym produktem. Można to wykorzystać np. do zamówienia innych dodatków do pizzy lub sprzedaży promocyjnej 2+1 gratis itp. Szczegółowe informacje o tych produktach znajdziesz w rozdziale Połączenie.

Zakładka Skład

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

W tej zakładce zdefiniujesz składniki dla produktu, w którym się znajdujesz. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z rozdziałem Skład.

Zakładka Etykieta cenowa

W zarządzaniu pozycjami dostępna jest opcja wydrukowania etykiety na standardowej drukarce paragonów, które jest dołączona do kasy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z rozdziałem Druk etykiet cenowych.

Zakładka Porcja

Zakładka Porcja wyświetla zestawienie wszystkich utworzonych porcji, w tym domyślne zwykłe porcje. Porcje, które tu oznaczasz, będą do dyspozycji we właściwościach naliczanego produktu podczas sprzedaży i będziesz mógł wybrać dowolną porcję do naliczenia.

NewItem112

do góry