Sprzedaż na wynos

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Sprzedaż na wynos

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji >

takeawayTutaj należy ustawić zachowanie funkcji Na wynos, w tym stosowane stawki VAT dla tego typu sprzedaży. Ustawienie obowiązuje również w przypadku sprzedaży za pośrednictwem Mobilnego sprzedawcy (Mobilnego kelnera).

clip0164

 

Najpierw należy zezwolić na sprzedaż na wynos – wyświetlą się ustawienia tej funkcji. Wybory Zachowanie funkcji na wynos określają przyciski sprzedaży na wynos dotyczące pozycji dodanych na rachunek. Zgodnie z tymi ustawieniami można zezwolić na sprzedaż na wynos wszystkich sprzedawanych produktów lub tylko produktów wybranych. Jeśli podłączysz sprzedaż na wynos dla wszystkich sprzedawanych pozycji, wyświetli się możliwość sprzedaży na wynos jako ikona samochodu dla każdego produktu na rachunku. Klikając tę ikonkę aktywujesz sprzedaż na wynos dla naliczanej pozycji, kolejne kliknięcie ją dezaktywuje:

clip0165

 

Jeśli nie chcesz aktywować sprzedaży na wynos ogólnie dla wszystkich produktów, ustaw ją tylko dla wybranych pozycji. Wówczas przycisk sprzedaży na wynos wyświetli się tylko dla tych produktów, które będą mieć we właściwościach możliwość sprzedaży na wynos.

Oprócz przycisku okno sprzedaży Na miejscu / Na wynos , jak tylko dodasz pozycje do rachunku lub później w oknie płatności podczas wystawiania rachunku. W ten sposób można umożliwoć sprzedaż na wynos dla całego rachunku. Z podanymi możliwościami wiążą się wybory opcji Zastosuj. Poszczególne opcje można łączyć. Pełne możliwości sprzedaży na wynos prezentuje tabela poniżej.

clip0145

do góry

Możliwości ustawień sprzedaży na wynos:

Wybór

Zachowanie

Zastosuj specjalną stawkę VAT na wybrane pozycje

W przypadku produktów sprzedawanych na wynos zastosuj wybraną stawkę VAT. Stawkę VAT przy sprzedaży na wynos można wprowadzić także osobno we właściwościach każdego produktu. Stawka wprowadzona dla danego produktu ma pierwszeństwo.

Zezwól na sprzedaż na wynos dla wszystkich pozycji

Dla naliczonych pozycji wyświetli się przycisk aktywacji sprzedaży na wynos.

Zezwól na sprzedaż na wynos tylko dla wybranych pozycji

Wyświetli się przycisk aktywacji sprzedaży na wynos tylko dla pozycji (produktów), dla których sprzedaż na wynos jest dozwolona we właściwościach

Zezwól na sprzedaż całego rachunku na wynos

Opcja umożliwi zastosowanie sprzedaży na wynos w oknie płatności dla całego rachunku

Żądaj wyboru formy sprzedaży Na miejscu / Na wynos przed płaceniem

Na ekranie okno w celu wyboru sprzedaży Na miejscu / Na wynos podczas płacenia rachunku.

Żądaj wyboru Na miejscu / Na wynos podczas oznaczania pozycji

Wyświetli się dialog wyboru sprzedaży Na miejscu / Na wynos już podczas naliczania produktu (dodania produktu na rachunek).

 

uziv_tip_icon

Ustawienie stawki VAT przy sprzedaży na wynos można przeprowadzić także za pośrednictwem chmury Dotykačka. Wystarczy wybranym produktom dodać etykiety specjalnej -ta-XX, gdzie XX oznacza liczbę w procentach, np. -ta-8 oznacza 8% stawkę VAT.

W ustawieniach zadania drukowania Wydruk paragonów można wybrać, czy sprzedaż na wynos ma być podana na wydrukowanym paragonie przy produktach. Patrz część Dane drukowane.

do góry