Podłączenie i konfiguracja wagi (RS232)

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Podłączenie i konfiguracja wagi (RS232)

Nawigacja:  Przygotowanie kasy > Urządzenia zewnętrzne > Podłączenie wag >

W tym rozdziale jest opisana procedura konfiguracji i podłączenia wagi za pośrednictwem kabla do terminala dotykowego 14". System kasowy należy przed użytkowaniem i podłączeniem wagi prawidłowo skonfigurować. Procedura dotyczy wag z interfejsem RS232 komunikującym się za pomocą protokołu CAS.
 

 

Przed właściwym podłączeniem

1.Nie zapomnij odkręcić śruby blokującej z dolnej strony wagi, które chronią wagę przed jej uszkodzeniem.

2.Podłącz dołączony kabel zasilający do wagi.

do góry


Konfiguracja wagi

Wyłączenie trybu oszczędzania energii

1.Włącz wagę, podczas włączania (na wyświetlaczu wyświetla się odliczanie) wybierz przycisk ACCOUNT. Na wyświetlaczu wyświetli się AUTO OFF.

2.Za pomocą przycisku SAVE ustaw numer 0 i wybór zapisz przyciskiem TARE.

vaha5

 

Ustawienia dla komunikacji z systemem kasowym

1.Jeśli waga jest włączona, wyłącz ją.

2.Włącz wagę,podczas włączania (na wyświetlaczu wyświetla się odliczanie) wybierz przycisk 4. Na wyświetlaczu wyświetli się rS mode off.

vaha13

 

3.Za pomocą przycisku SAVE ustaw wartośćon i wybór zapisz przyciskiem TARE.

4.Wyłącz i ponownie włącz wagę. Podczas uruchamiania wciśnij przycisk TARE.

5.Wprowadź PIN 0000i ponownie w celu potwierdzenia wciśnij przycisk TARE.

vaha2

 

6.Teraz przyciskiem SAVE wybierz funkcję F12 i ponownie potwierdź przyciskiem TARE.

vaha3

 

7.Przyciskiem SAVE wybierz funkcję CAS i ponownie potwierdź przyciskiem TARE. Przyciskiem ZEROostatecznie zapiszesz wszystkie przeprowadzone zmiany. Waga się zrestartuje i po odliczeniu będzie gotowa do użytku.

vaha4

do góry


Podłączenie do system kasowego

1.W aplikacji Dotykačka Marketplace pobierz i zainstaluj Sterownik wagi.

2.Wagę podłącz do systemu kasowego za pośrednictwem dołączonego kabla USB to RS232 i redukcji NULL MODEM.

 

dulezite_sdeleni_icon

Kabel USB to RS232 podłączaj zawsze do urządzenia z dołączoną redukcją NULL MODEM. W innym wypadku mogłoby dojść do nieodwracalnego uszkodzenia przewodów wagi!null modem

 

poznamka_icon

W niektórych przypadkach należy wagę podłączyć do urządzenia za pośrednictwem zasilanego przez USB rozgałęziacza. Kabel z redukcją MODEM NULL podłączy się do rozgałęziacza USB a rozgałęziacz USB zostanie następnie podłączony do portu USB urządzenia. Odpowiedni rozgałęziacz USB otrzymasz razem z urządzeniem.

do góry


Ustawienia sterownika

1.Otwórz aplikację Ustawienia sterownika wagi znajdującą się na pulpicie systemu kasowego.

2.W aplikacji kliknij na przycisk WYMAGAĆ UPRAWNIEŃ.

 

Ustawienia Dotykački

1.Uruchom aplikację Dotykačka i w Zarządzaniu pozycjami wybierz produkt na wagę.

2.We właściwościach produktu w zakładce Ogólne wybierz jednostkę wagi. Zalecamy stosowanie kg. Cena sprzedaży w tym wypadku będzie za jeden kilogram.

3.We właściwościach produktu w zakładce Cena aktywuj opcję Wymagaj wprowadzenie ilości (ważona il.).

Od tego momentu, podczas sprzedaży, automatycznie uzupełni się waga produktu, który położysz na wadze. Wartość potwierdzisz przyciskiem Zapisz.

do góry