Szybkie i krótkie notatki

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Szybkie i krótkie notatki

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

Szybkie notatki (warianty) służą do szybkiego utworzenia dowolnej ilości różnych wariantów produktu. Nadal chodzi o ten sam produkt z jedną ceną sprzedaży i zawsze zostanie odliczona z magazynu ta sama pozycja. Szybkie notatki drukują się na paragonie, więc klient je zobaczy.

Wariantów użyjesz np. dla rozróżnienia nr seryjnych napojów (sklep) lub jedzenia, na przykład steków (gastronomia). Opcje zapisujesz tak samo jak etykiety przez ich napisanie i potwierdzenie przyciskiem GOTOWE na klawiaturze.

Przykład użycia szybkich notatek:
Do produktu Wino dodasz szybkie notatki (warianty) 122, 123 i 124, które prezentują numery seryjne poszczególnych butelek. Podczas sprzedaży przed samym naliczeniem produktu odnośnik, umożliwiając wybór opcji (serii), a następnie produkt zostanie dodany na rachunek. W ten sam sposób możesz szybkie notatki użyć przy sprzedaży steków. Utworzysz warianty RARE, MEDIUM i WELL DONE. Przy sprzedaży wybierz wymagany wariant i z tym wariantem umieść produkt na rachunku klienta.

tag2

 

poznamka_icon

Krótka notatka (np. lista alergenów) zostanie wyświetlona pod nazwą produktu na otwartym lub zaparkowanym rachunku, jeśli produkt nie ma zdefiniowanego kodu EAN. W takim przypadku zamiast krótkiej notatki zostanie wyświetlony w wierszu z produktem kod EAN. Krótka notatka zostanie także wydrukowana na paragonie pod nazwą produktu i znajdziesz ją w zakładce informacje we właściwościach produktu w zaparkowanym/utworzonym rachunku.

Długi opis wyświetla się tylko we właściwościach produktu i służy jako dodatkowa informacja dla administratora. Długi opis nie jest drukowany ani wyświetlony dla personelu.

do góry