Obsługa aplikacji systemu kasowego

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Obsługa aplikacji systemu kasowego

W tym rozdziale i jego podrozdziałach są opisane wszystkie operacje związane z systemem kasowym Dotykačka. By system kasowy działał poprawnie należy najpierw zainstalować aplikację Dotykačka i Magazyn. Jeżeli przejdziesz przez poszczególne rozdziały od początku do końca, opanujesz wszystkie procedury związane z pracą z produktami, ustawieniami konta lub magazynem. Staniesz się mistrzem obsługi systemu Dotykačka.