Kalkulacja ceny wg czasu

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Kalkulacja ceny wg czasu

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

Cena końcowa produktu może być obliczana na podstawie czasu. Funkcje możesz zastosować podczas sprzedaży usług, których cena zależy od wykorzystanego czasu. W celu włączenia tej funkcji aktywuj we właściwościach produktu opcję Obliczaj wartość na podstawie czasu.

kalkulovat hodnotu na case1

 

Okres czasu może być zdefiniowany jako sekunda, minuta lub godzina i ustawiany w polu Pakiet a jednostka. W momencie zaparkowania rachunku, zostanie naliczany czas sprzedaży i z każdą ustawioną jednostką dojdzie do uwzględnienia wartości produktu. Następnie podczas wystawiania zaparkowanego rachunku dojdzie do przeliczenia ceny według wykorzystanego czasu od zaparkowania rachunku (liczy się każda rozpoczęta jednostka).
 

Przykład zastosowania:

Utwórz produkt DOSTĘP DO FITNESS z wartością 1 zł za 1 minutę. Kiedy klient wejdzie na siłownię, przypisz pozycję na rachunek i go zaparkuj. Kiedy klient będzie wracał, za 67 minut, wykonaj rozliczenie zaparkowanego rachunku. Klientowi zostanie naliczona 1 złotówka × 67 minut = 67 zł. W przypadku, gdy chcesz wykonać dodatkową korektę ceny, możesz edytować cenę podczas wystawiania rachunku.