Połączenie

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Połączenie

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

raketa

Niniejszy rozdział zawiera krótkie nagranie wideo.

Podczas oznaczania połączenie umożliwia łatwy wybór innych pozycji, które dodaje się jako opcjonalna część głównego produktu sprzedaży. Wybrane pozycje są powiązane z zarządzaniem magazynem. Odliczą się bądź odejmą zgodnie z ich własnymi ustawieniami. Zakres wyboru można ograniczyć przez minimalną i maksymalną liczbę wybranych pozycji. Ponadto można wybrać jakie pozycje i na jakich warunkach mogą być dodawane na rachunek gratis.

Połączenie umożliwia spełnienie określonych wymagań dotyczących sprzedaży opcjonalnych dodatków. Mogą to być na przykład:

Wybór konkretnego sosu gratis do steaka

Wybór opcjonalnych dodatków do pizzy zgodnie z życzeniem klienta

Produkt gratis w ramach promocji sprzedaży 2+1 lub najtańszy produkt gratis itp.

 

Połączenie wykorzystuje kategorie produktów. Przed ich użyciem należy utworzyć własną kategorię z produktami gratis lub np. dodatkami. Należy dodać tę kategorię do głównego produktu, a produkty w tych kategoriach będą automatycznie oferowane podczas naliczania głównego produktu. Sprzedaże produktu z połączeniami należy realizować zawsze w kasie głównej. Mobilny sprzedawca nie wspiera połączenia i produkt z połączeniami nie może zostać tutaj naliczony.
 

poznamka_icon

Połączenia uwzględniają liczbę sztuk (opakowań) lub ustawione jednostki we właściwościach produktu. Zatem jeżeli sprzedajesz np. opakowanie po 6 szt., wybrane pozycje w grupie połączenia również zostaną dodane na rachunek 6x. Tak samo proporcjonalnie do głównego produktu dodają się połączenia jako dodatki z ustawioną ilością, np. 200 g.

 

Jak korzystać z połączenia?

Pokażemy to na przykładzie sprzedaży pizzy. Klientom damy możliwość opcjonalnego wyboru niektórych dodatków.

1_icon

Utwórz kategorię produktów z dodatkami. Dodatki stanowią zwykłe produkty bez specjalnych ustawień. Określ ich cenę i ewentualnie skład. Kategorię z dodatkami najlepiej ukryć, aby nie można było doliczyć ich samodzielnie. W ten sposób został utworzony produkt Pizza, do którego będziemy oferować dodatkowo opcjonalne dodatki.

2_icon

W Zarządzaniu pozycjami kliknij produkt Pizza i z zakładek po lewej stronie wybierz Połączenie.

3_icon

Przyciskiem + 01 wybierz co najmniej jedną kategorię z dodatkami. Każdą dodaną kategorię można przy użyciu przycisku 02 EDYTUJ i w ten sposób zmieniać warunki (czytaj dalej), w oparciu o które będzie można naliczać pozycje w kategorii. Dodane kategorie określamy mianem Grupa połączeń. Gdy grupa zostanie dodana i wyedytowana, zapisz wszystko za pomocą przycisku 03.

clip0248

 

4_icon

Jeśli teraz standardowo zostanie rozliczony produkt Pizza, wyświetli się okno z dodatkami, tj. pozycjami z dodanych kategorii w poprzednim kroku. Kliknięcie wybranego dodatku lub dodatków powoduje ich naliczenie i dodanie do rachunku.

clip0249clip0250

 

poznamka_icon

Jeśli oprócz połączeń masz przy produkcie aktywne inne opcje, np. Wymagaj wprowadzenia ceny, wyświetlone zostanie specjalne okno z możliwością stopniowego wyboru lub wprowadzania.

 

Możliwości grupy połączeń (dodanych kategorii)

Nazwa grupy

Można wybrać własną nazwę, która wyświetli się przy sprzedaży.

Wyjściowo wybrane pozycje są bezpłatne

Oznaczone pozycje wyjściowe będą naliczane gratis. W tym przypadku należy ponadto oznaczyć Wyjściowe pozycje.

Wszystkie pozycje są bezpłatne

Wszystkie pozycje przy wyborze będą naliczane gratis.

Najtańsza pozycja jest bezpłatna

Tylko najtańsza pozycja z grupy będzie naliczana gratis.

Zakres wyboru (minimum/maksimum)

Poprzez aktywację jednego wyboru lub obu określa się, ile pozycji można naliczyć w ramach jednej sprzedaży.

Wyjściowe pozycje

Zaznaczając, można oznaczyć co najmniej jedną pozycję jako domyślną. Oznaczone pozycje będą zgodne z wyborem Wyjściowo wybrane pozycje są bezpłatne automatycznie naliczane gratis.

do góry


Sposób korzystania z połączenia pokazuje krótkie nagranie wideo:

Sprzedaż dodatków i pozycji 2+1

do góry