Zarządzanie porcją

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zarządzanie porcją

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji >

W tych ustawieniach za pomocą przycisku + dodajesz porcje. Każda porcja jest zdefiniowana przez wyrażenie procentowe wielkości porcji i wyrażenie procentowe ceny za ustawioną wielkość. Zarządzać porcjami możesz także w chmurze Dotykačka.

Screenshot_2017-09-01-10-37-37

 

Jeżeli zdefiniujesz tutaj porcje, możesz je wykorzystać w poszczególnych pozycjach. Produkt, który chcesz sprzedawać w różnych porcjach, otwórz w Zarządzaniu pozycjami i w zakładce Porcje aktywuj z listy utworzonych porcji te, które chcesz przy sprzedaży produktu wykorzystać. Następnie zapisz produkt.

NewItem103

 

Kiedy przypiszesz produkt do rachunku, należy w celu wybrania innej porcji otworzyć właściwości przypisanego produktu, w zakładce Porcje kliknąć wybraną porcję i potwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Screenshot_2017-09-01-10-45-31

 

uziv_tip_icon

Inną opcją, jak sprzedawać produkt w różnych porcjach, jest utworzenie oddzielnych produktów dla poszczególnych porcji. Następnie produkty o różnych porcjach umieść w osobnej kategorii by je mieć w jednym miejscu.

do góry