Przyjęcie towaru na magazyn i produkcja

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Przyjęcie towaru na magazyn i produkcja

Nawigacja:  Aplikacja Magazyn >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

 

uziv_tip_icon

Przyjęcie produktów na magazyn można wykonać także za pośrednictwem interfejsu sieciowego chmury Dotykačka. Procedurę przyjęcia produktów na magazyn w chmurze Dotykačka znajdziesz w tym rozdziale.

Zdalna administracja umożliwia także grupowe przyjęcie produktów na magazyn, jak to wykonać znajdziesz tutaj.

 

W zestawieniu produktów możesz się poruszać w górę lub w dół za pomocą gestu przeciągania palcem po wyświetlaczu. Jednak nie jest to wygodne w przypadku dużej ilości produktów. Klikając na nazwę kategorii w górnej części ograniczysz listę produktów tylko do tej kategorii. W celu wyszukania konkretnego produktu, użyj klawiatury, która wyszuka produkty wg liter znajdujących się na danej klawiaturze. Na przykład produkt Cappy wyszukasz poprzez wprowadzenie 22779.

Jeśli w ustawieniach aplikacji Magazyn aktywujesz na wyświetlanie klawiatury Smartpad, po kliknięciu w pole dla wyszukiwania zostanie wyświetlona standardowa klawiatura alfanumeryczna.

sklad4

do góry

Jak przyjąć produkt na magazyn?

1_icon

Kiedy wyszukasz produkt, kliknij na niego. W ten sposób otworzysz kartę produktu, gdzie możesz monitorować przesunięcia magazynowe, edytować właściwości produktu (Nazwę, Kategorię, kod EAN i PLU) a także przeprowadzić jego przyjęcie na magazyn.

sklad6

 

2_icon

W karcie produktu kliknij w zakładkę PRZYJĘCIE NA MAGAZYN. Zakładka PRZYJĘCIE NA MAGAZYN umożliwia wykonywanie operacji magazynowych z wybrana pozycją. Możesz tutaj wybrać dostawcę i w pole Numer faktury wprowadzić numer faktury, dokumentu przewozowego lub innego numeru identyfikacyjnego, który następnie umożliwi połączenie przyjęcia na magazyn kilku pozycji w jednym raporcie.

sklad7

 

3_icon

W pole Ilość 01 wprowadź ilość produktu przyjętego na magazyn (liczba dodatnia = przyjęcie na magazyn, liczba ujemna = korekta). Jeśli chcesz wpisać cenę zakupu dla dodatkowego obliczenia zysku z utargu, możesz tutaj wprowadzić cenę zakupu netto, następnie w przypadku podmiotów niebędących płatnikami VAT swoją końcową cenę zakupu. Dla prawidłowego obliczania średniego zysku należy cenę zawsze wprowadzać w jednostce, która ma zastosowanie dla danego produktu. W zakładce Przyjęcie na magazyn jest zawsze wstępnie wypełniona ostatnia cena zakupu.

Po kliknięciu przycisku ZMAGAZYNUJ 03 produkt zostanie niezwłocznie zmagazynowany. Jeśli używasz kilku magazynów, można pozycję przesunąć na inny magazyn poprzez aktywację tej opcji 02 i zaznaczenie konkretnego magazynu. Zalecamy jednak zawsze upewnić się, że aktualnie znajdujesz się w odpowiednim magazynie, którego nazwa jest wyświetlona w lewym górnym rogu w części 04.

sklad9

 

Za pomocą podanych wyżej kroków analogicznie zmagazynujesz wszystkie produkty. Informacje na temat ilości produktów w magazynie automatycznie przeniosą się do aplikacji Dotykačka na karty poszczególnych produktów.

 

uziv_tip_icon

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Aktualne stany magazynowe można szybko sprawdzić, jeśli na ekranie głównym Dotykački dłużej przytrzymasz płytkę wybranego produktu. Wyświetli się informacja o aktualnym stanie na magazynie.

clip0066

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka liczy cenę zakupu?

nakupnicena

Notatka: Dotykačka nie wylicza ceny zakupu według metody FIFO

do góry


Produkcja

Produkcja to specjalny rodzaj przyjęcia na magazyn, kiedy odliczanie składników nie przebiega standardowo podczas sprzedaży, ale tylko podczas produkcji (przyjęcia) produktu na magazyn produktu. Przykładem są kanapki lub desery lub inne produkty, które przygotujesz w swoim lokalu. Następnie produkcja na systemie kasowym przebiega właśnie w aplikacji Magazyn. Zaczynamy, pokażemy Ci, jak w systemie Dotykačka wyprodukować kanapkę z szynką.

 

1_icon

W aplikacji Dotykačka masz utworzony produkt kanapka z szynką wraz ze składnikami do odliczania z magazynu. Aby kanapka mogła być „wyprodukowana”, należy ustawić jej prawidłowy symbol. Idź do właściwości produktu i w zakładce Ogólne, w części Magazyn oznacz opcję Pozycja produkcyjna. Musi być także aktywne pole odliczaj z magazynu. Nie zapomnij zapisać zmiany. Właściwości produktu można edytować także za pośrednictwem chmury Dotykačka.

Screenshot_2017-10-12-15-48-02

 

2_icon

Następnie przejdź do aplikacji Magazyn, w zakładce Produkcja wprowadź wyprodukowaną ilość 01 i kliknij przycisk ZATWIERDŹ. 02. W tym momencie dojdzie do odliczenia użytych składników z magazynu.

Screenshot_2017-10-12-15-27-08

 

3_icon

Gotowe, kanapka z szynką jest wyprodukowana, składniki z magazynu odliczone. Możesz rozpocząć sprzedaż tego produktu. Pamiętaj jednak o tym, że podczas standardowego przyjęcia na magazyn lub inwentaryzacji nie dojdzie do odliczenia składników, należy zawsze stosować zakładkę produkcja.

do góry