Wersja Dotykački

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wersja Dotykački

System kasowy Dotykačka jest dostępny w trzech wersjach: Dotykačka ŁATWO, Dotykačka KOMPLET i Dotykačka NIEOGRANICZONA. Dotykačka KOMPLET i NIEOGRANICZONA posiada dostęp do wszystkich możliwych funkcji, natomiast Dotykačka ŁATWO jest wersją uproszczoną bez dostępu do niektórych funkcji.

Różnicę między poszczególnymi wersjami znajdziesz pod adresem http://dotykacka.pl/funkcje.

 

Porównanie funkcji licencji Dotykački


Dotykačka ŁATWO

Dotykačka KOMPLET

Dotykačka NIEOGRANICZONA

Produkty i kategorie

O

O

O

Sprzedaż natychmiastowa

O

O

O

Płatność kartą

O

O

O

Dotykačka w chmurze

O

O

O

Wsparcie zdalne, telefoniczne i e-mailowe

O

O

O

Bezpłatne urządzenie zastępcze

O

O

O

Kompletne raporty i zestawienia

X

O

O

Magazyny

X

O

O

Zbiorowy import i eksport pozycji

X

O

O

Happy Hours i tymczasowe lub regularne promocje cenowe i rabatowe

X

O

O

API Dotykačka

X

O

O

Rezerwacja (1

O (100x/rok)

O (1000x/rok)

O

Połączenie (sprzedaż dodatków / promocja 2+1)

X

X

O

System obecności

X

X

O

Mobilny sprzedawca (Mobilny kelner) (2

X

O (1x)

O

Integracja z Uber Eats

X

X

O

Wsparcie LAN drukarki dla Mobilnego sprzedawcy

X

X

O

O - zawiera

X - nie zawiera

 

(1 Limit rozpoczyna się od pierwszej rezerwacji.

(2 Dotykačka KOMPLET zawiera jedynie 1 Mobilnego sprzedawce (Mobilnego kelnera) bez możliwości rozszerzenia, Dotykačka NIEOGRANICZONA nie ma ograniczonej ilości mobilnych sprzedawców.

 

Funkcje dostępne tylko w Dotykačce KOMPLET i NIEOGRANICZONEJ w przedstawionej instrukcji obsługi są przedstawione za pomocą elementu, podanego zawsze na początku odpowiedniego rozdziału:

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLET i wyższych wersjach. «

do góry