Specjalne produkty

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Specjalne produkty

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

Oprócz zwykłych produktów (pozycji sprzedaży) w Dotykačce można stworzyć również tzw. specjalne produkty, które mają specyficzne funkcje. Te produkty są wyróżnione spośród zwykłych pozycji sprzedaży gwiazdką i standardowo mają żółty kolor. Produkty specjalne można utworzyć również za pośrednictwem interfejsu Dotykačka w chmurze.

Specjalne produkty utwórz w Zarządzaniu pozycjami przy użyciu górnego przycisku + DODAJ NOWE:

clip0198
 

Można wykorzystać następujące produkty specjalne:

 

Separator
Naliczenie tego produktu pozwala na czytelne oddzielenie naliczonych pozycji na wydrukowanym zamówieniu. Jeśli aktywujesz drukowanie separatora również w przypadku paragonu, pozycje będą odpowiednio oddzielone także na paragonie. Separator ma więc wpływ zarówno na zamówienie, jak i zgodnie z ustawieniem odpowiednie zadanie drukowania i na paragony.

Rabat na rachunku
Poprzez naliczenie tego produktu nastąpi wyświetlenie okna do zapisania ceny, która będzie odliczona od całego rachunku. Rabat dotyczy całego rachunku. Ten produkt można zawsze naliczyć tylko raz.

clip0251

 

Wykorzystanie punktów
Podczas naliczania produktu wyświetlone zostanie okno służące do wprowadzania punktów lojalnościowych, które chcesz wykorzystać. Cenę za punkt określa się podczas tworzenia produktu. Ten produkt można zawsze naliczyć tylko raz. Więcej informacji o punktach lojalnościowych można znaleźć w tym rozdziale.
 
Podczas tworzenia produktu jednorazowo określ wartość finansową jednego punktu. Następnie po naliczeniu i wprowadzeniu wysokości odliczanych punktów odpowiednia kwota zostanie odliczona od wartości rachunku. Po dokonaniu płatności konto klienta nie tylko pomniejszy się o zdefiniowaną liczbę punktów, ale jednocześnie także wysokość punktów podzieli się między wszystkie pozycje jako rabat od rachunku. Nie ma potrzeby zajmować się rozróżnianiem podatku VAT dla poszczególnych pozycji na rachunku.

clip0252clip0253

 

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby specjalne produkty działały, należy zachować ich pierwotne właściwości, które zostały im automatycznie przypisane przy tworzeniu. Można wprowadzać własny rabat w zakładce Cena i własną nazwę.

do góry