Etykiety

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Etykiety

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Zarządzanie pozycjami >

Etykiety można użyć jako pomocnika dla oznaczenia produktów. Następnie w różnych funkcjach aplikacji Dotykačka można produkty segregować według etykiet, np. w zestawieniu utargów. Również przy użyciu etykiet i ustawień zadań drukowania można określić, jakie produkty mają się drukować na paragonach i na zamówieniach (bonach).

Poza standardowymi etykietami (czyli tymi, które tworzy sam użytkownik) istnieją jeszcze etykiety specjalne które zapewniają określoną funkcjonalność i muszą być wprowadzone w dokładnym kształcie. Te etykiety zawsze zaczynają się od myślnika, czyli znaku „-”. Standardowe etykiety mają kolor niebieski. Właściwie wprowadzone etykiety specjalne mają z kolei kolor czerwony (patrz obrazek poniżej).

Jeśli będziesz miał etykiety utworzone dla klientów, zobaczysz nazwę etykiety w chwili, gdy wybierzesz klienta w systemie kasowym.. Za pomocą etykiet można usunąć poszczególnych klientów lub produkty albo je dodać do grup i filtrować. Etykiety mogą być przypisane do produktów lub do klientów.

Utworzenie nowej etykiety wykonaj, klikając pole tag Nowa etykieta 01 we właściwościach produktu lub klienta w kasie lub w chmurze Dotykačka i pisząc tekst, który będzie na etykiecie. Etykietę zapisz, klikając przycisk GOTOWE na klawiaturze. W taki sposób utworzona etykieta zostanie automatycznie zapisana do produktu lub klienta i dodana do pozostałych już utworzonych etykiet. Jeśli chcesz usunąć etykietę, kliknij krzyżyk 02 obok wybranej etykiety.

tag

 

dulezite_sdeleni_icon

W przypadku nazw etykiet rozróżniana jest wielkość liter. Etykiety z nazwami „Kuchnia” i „kuchnia” będą rozróżniane jako dwie różne etykiety.

 


Etykiety specjalne

Etykieta specjalna dla konkretnej stawki VAT

Podczas sprzedaży na wynos przy użyciu specjalnej etykiety możesz określić, jaka konkretna stawka VAT zostanie zastosowana dla produktu. Zastosowana stawka VAT opiera się na nazwie etykiety: -ta-8 = VAT 8%, -ta-23 = VAT 23% itp.

 

Specjalne etykiety dla dalszej realizacji

Dla sprzedaży kuponów (voucherów) Dotykačka obsługuje specjalną etykietę - voucher. Jeśli dodasz do produktu z 0% stawką VAT tę etykietę, zostanie rejestrowany przychód oznaczony niniejszą informacją. Następnie dla zastosowania vouchera z mocą wsteczną należy użyć metody Karta podarunkowa/Voucher.

W przypadku sprzedaży używanego produktu należy przy produkcie z odpowiednią stawką VAT użyć dla rozróżnienia etykiety -used. Ponownie zostanie rejestrowana płatność oznaczona znakiem reprezentująca używany produkt. Jeśli jako metody płatności używasz wystawienie faktury, możesz w uwadze do faktury wpisać tekst ostrzegający przed szczególnym trybem sprzedaży.

uziv_tip_icon

Konkretne procedury dla sprzedaży i odbioru kuponów (voucherów) i zaliczek lub sprzedaży używanego towaru znajdziesz w bazie wiedzy.

 

Etykieta specjalna dla podzielonej płatności

Jeśli Klient posiada w swojej ofercie produkty wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (towary i usługi wrażliwe) należy przy nich wpisać etykietę: -svatp-2019

Jeśli na fakturze znajduje się choćby jeden towar wskazany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (towary i usługi wrażliwe) oraz wartość faktury brutto łącznie przekracza 15.000 zł w metodzie płatności pojawi się informacja :”Mechanizm podzielonej płatności”.

 

Etykieta specjalna do przypisania na konto księgowe

W celu przypisania na konto księgowe zastosuj etykietę z przedrostkiem -ac- (tj. np. -ac-P0001).

do góry