Etykiety

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Etykiety

Etykiety można użyć jako pomocnika dla oznaczenia produktów. Następnie w różnych funkcjach aplikacji Dotykačka można produkty segregować według etykiet, np. w zestawieniu utargów. Również przy użyciu etykiet i ustawień zadań drukowania można określić, jakie produkty mają się drukować na paragonach i na zamówieniach (bonach).

Poza standardowymi etykietami (czyli tymi, które tworzy sam użytkownik) istnieją jeszcze etykiety specjalne które zapewniają określoną funkcjonalność i muszą być wprowadzone w dokładnym kształcie. Te etykiety zawsze zaczynają się od myślnika, czyli znaku „-”. Standardowe etykiety mają kolor niebieski. Właściwie wprowadzone etykiety specjalne mają z kolei kolor czerwony (patrz obrazek poniżej).

Jeśli będziesz miał etykiety utworzone dla klientów, zobaczysz nazwę etykiety w chwili, gdy wybierzesz klienta w systemie kasowym.. Za pomocą etykiet można usunąć poszczególnych klientów lub produkty albo je dodać do grup i filtrować. Etykiety mogą być przypisane do produktów lub do klientów.

Utworzenie nowej etykiety wykonaj, klikając pole tag Nowa etykieta 01 we właściwościach produktu lub klienta w kasie lub w chmurze Dotykačka i pisząc tekst, który będzie na etykiecie. Etykietę zapisz, klikając przycisk GOTOWE na klawiaturze. W taki sposób utworzona etykieta zostanie automatycznie zapisana do produktu lub klienta i dodana do pozostałych już utworzonych etykiet. Jeśli chcesz usunąć etykietę, kliknij krzyżyk 02 obok wybranej etykiety.

tag

 

dulezite_sdeleni_icon

W przypadku nazw etykiet rozróżniana jest wielkość liter. Etykiety z nazwami „Kuchnia” i „kuchnia” będą rozróżniane jako dwie różne etykiety.

 


Specjalne etykiety dla dalszej realizacji

Dla sprzedaży kuponów (voucherów) Dotykačka obsługuje specjalną etykietę - voucher. Jeśli dodasz do produktu z 0% stawką VAT tę etykietę, zostanie rejestrowany przychód oznaczony niniejszą informacją. Następnie dla zastosowania vouchera z mocą wsteczną należy użyć metody Karta podarunkowa/Voucher.

W przypadku sprzedaży używanego produktu należy przy produkcie z odpowiednią stawką VAT użyć dla rozróżnienia etykiety -used. Ponownie zostanie rejestrowana płatność oznaczona znakiem reprezentująca używany produkt. Jeśli jako metody płatności używasz wystawienie faktury, możesz w uwadze do faktury wpisać tekst ostrzegający przed szczególnym trybem sprzedaży.

uziv_tip_icon

Konkretne procedury dla sprzedaży i odbioru kuponów (voucherów) i zaliczek lub sprzedaży używanego towaru znajdziesz w bazie wiedzy.

do góry


Etykieta specjalna dla podzielonej płatności

Jeśli Klient posiada w swojej ofercie produkty wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (towary i usługi wrażliwe) należy przy nich wpisać etykietę: -svatp-2019

Jeśli na fakturze znajduje się choćby jeden towar wskazany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (towary i usługi wrażliwe) oraz wartość faktury brutto łącznie przekracza 15.000 zł w metodzie płatności pojawi się informacja :”Mechanizm podzielonej płatności”.
 


Etykieta specjalna do przypisania na konto księgowe

W celu przypisania na konto księgowe zastosuj etykietę z przedrostkiem -ac- (tj. np. -ac-P0001).

do góry