Klient

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Klient

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Główne menu i sprzedaż > Kafelkowe menu >

zakaznik6Aplikacja Dotykačka umożliwia prowadzenie konta klienta, gdzie każdy rachunek możesz do niego przypisać. Ta funkcja może być wykorzystana na przykład w przypadku, gdy oferujesz swoim klientom program lojalnościowy, w ramach którego zbierają punkty na swoim koncie.

Do każdego utworzonego produktu można określić liczbę punktów, które klient otrzyma przy jego zakupie. Oczywiście można wprowadzić także ujemną wartość punktową, w przypadku, gdy po zakupie takiego produktu punkty zostaną klientowi odjęte. Przykładem może być na przykład butelka szampana, którą klient otrzyma po osiągnięciu 1000 punktów. Produkt będzie miał wartość punktową - 1000 i w ten sposób po jego przypisaniu, z konta klienta zostanie odjętych 1000 punktów. Stan końcowy jego konta punktowego będzie w tym momencie wynosił 0 punktów. Odliczenie punktów na koncie klienta jest możliwe zawsze do wartości 0, nie do wartości ujemnej.

Jeśli więcej kas jest podłączonych do jednej chmury, utworzone rachunki klienta oraz pobieranie punktów są synchronizowane na wszystkich kasach.

 

uziv_tip_icon

Konto klienta możesz utworzyć lub edytować także za pośrednictwem Dotykački w chmurze. Jednak w aplikacji Dotykačka w chmurze ustawia się tylko liczbę punktów klienta lub wygaśnięcie rachunku. Szczegółowe informacje znajdziesz w tym rozdziałem.

 

Jak pracować z kontem klienta?

1_icon

Kliknij przycisk KLIENT w w menu kafelkowym. Otworzy się lista zarejestrowanych klientów. W celu utworzenia nowego należy kliknąć + NOWY KLIENT 01. Jeśli chcesz edytować już istniejące konta klienta, kliknij nazwę w liście i przytrzymaj dłużej. Krótkim naciśnięciem na nazwę klienta, przypiszesz go do rachunku. W przypadku zarejestrowanych klientów w podsumowaniu widoczna jest także firma, przyporządkowane etykiety, 04stan konta punktowego 05 lub data ważności rachunku klienta, o ile została ustawiona.

Klienta z listy możesz także wyszukać za pomocą pola 02, np. na podstawie numeru telefonu. Jeżeli chcesz usunąć konto wybranego klienta, kliknij i przytrzymaj dłużej nazwę i w otworzonym oknie z danymi wybierz USUŃ KLIENTA. Przyciskiem 03 usuniesz przypisanego już klienta z konta.

zakaznik1

 

2_icon

Podczas tworzenia nowego konta klienta lub edycji już istniejącego, możesz wprowadzić te dane. Wymagana jest co najmniej jedna z następujących pozycji: Imię klienta, Nazwisko klientalub Nazwa firmy. Po wprowadzeniu numeru REGON informacje o firmie można wczytać przy użyciu przycisku z systemu ARES.

Nazwa firmy

Nazwa działalności klienta.

REGON firmy

REGON firmy, do której należy klient.

NIP firmy

NIP firmy, do której należy klient. Jeśli istnieje już klient o takim samym numerze NIP, pojawi się ostrzeżenie.

Imię

Imię klienta

Nazwisko

Nazwisko klienta

Adres

Adres klienta

Miasto

Miasto klienta

Kod pocztowy

Kod pocztowy miejsca zamieszkania klienta

Adres e-mail

Adres e-mail klienta

Nr telefonu

Telefon klienta

Notatka wewnętrzna

Notatka wewnętrzna dla personelu.

Uwagi

Uwagi do klienta

Punkty lojalnościowe

Jeśli do produktów masz przyporządkowane punkty lojalnościowe, tutaj zobaczysz aktualny stan punktowy konta klienta. Jeśli klient będzie mieć co najmniej 1 punkt, stan jego konta zostanie wydrukowany na paragonie.

Grupa rabatowa

Do konta klienta możesz przypisać grupę rabatową. Grupy rabatowe utworzysz w zaawansowanych ustawieniach aplikacji Dotykačka.

Etykiety

Wprowadzone etykiety będą wyświetlane bezpośrednio w zestawieniu klientów, a obsługa zobaczy te etykiety podczas wyboru klienta.

eData ważności konta.

Jeśli w tym polu umieścisz datę, konto klienta będzie od tej daty nieaktywny i nie będziesz mógł go przypisać do rachunku.

Kod kreskowy

Jeżeli klient posiada kartę klienta z kodem kreskowym, należy w tym polu umieścić kod kreskowy karty klienta.

editace_zakaznika_800_crop_edge

 

uziv_tip_icon

Wprowadzone dane o kliencie będą także wykorzystane do wystawiania faktur.

do góry

Jak przypisać / zmienić klienta do rachunku?

Konto klienta do rachunku można przypisać na kilka sposobów.

1_icon

Przed otwarciem konta wybierz przycisk KLIENT i następnie w zestawieniu wybierz klienta. Kafelek będzie wyświetlał imię wybranego klienta. Następnie należy wybrać produkty by je przypisać do rachunku. Pod listą przypisanych produktów zobaczysz informacje o kliencie. Jeśli konieczna jest zmiana już przyporządkowanego klienta, kliknij jego imię pod naliczonymi produktami i po prostu wybierz nowego. Za pomocą przycisku 01 dostosuj informacje o wybranym kliencie.

Screenshot_2017-04-26-17-14-31

 

poznamka_icon

Jeśli masz już otwarty (zaparkowany) rachunek dla wybranego klienta, zostaniesz o tym powiadomiony. Następnie wybierz, czy produkty chcesz przypisać do aktualnego otwartego rachunku klienta, czy chcesz utworzyć nowy:

Screenshot_2017-04-26-17-00-42

 

2_icon

Inne możliwości jak przyporządkować/zmienić klienta to kliknięcie na ekranie z aktywnym kontem przycisku innych operacji 02 i wybór Przypisz klienta. W ten sposób przypiszesz klienta do aktualnego rachunku lub zmienisz już przypisanego klienta. Klienta można także przypisać do rachunku dodatkowo w Historii paragonów.

zakaznik4

 

uziv_tip_icon

Rabat dla klienta możesz przypisać w każdym momencie, dopóki nie zamkniesz rachunku, wciskając przycisk Wystaw rachunek na ekranie głównym Dotykački. Po wciśnięciu przycisku Wystaw rachunek rachunek zostanie zamknięty, a następnie dojdzie także do jego fiskalizacji, w związku z czym nie można już w jakikolwiek sposób manipulować ceną. Dopóki przypisujesz produkty do rachunku, wystarczy w dowolnym momencie przed wciśnięciem przycisku Wystaw rachunek wczytać za pomocą czytnika kartę klienta lub przypisać konto klienta ręcznie i według ustawionego rabatu zostanie on zastosowany dla otwartego konto klienta.

do góry


Jak usunąć klienta z rachunku?

W celu usunięcia klienta z rachunku postępuj tak samo jak w poprzednich przypadkach, ale nie wybieraj żadnego klienta, tylko w oknie z listą klientów kliknij przycisk X BRAK KLIENTA.

zakaznik5

do góry