Klient

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Klient

zakaznik6Aplikacja Dotykačka umożliwia prowadzenie konta klienta, gdzie każdy rachunek możesz do niego przypisać. Ta funkcja może być wykorzystana na przykład w przypadku, gdy oferujesz swoim klientom program lojalnościowy, w ramach którego zbierają punkty na swoim koncie.

Do każdego utworzonego produktu można określić liczbę punktów, które klient otrzyma przy jego zakupie. Oczywiście można wprowadzić także ujemną wartość punktową, w przypadku, gdy po zakupie takiego produktu punkty zostaną klientowi odjęte. Przykładem może być na przykład butelka szampana, którą klient otrzyma po osiągnięciu 1000 punktów. Produkt będzie miał wartość punktową - 1000 i w ten sposób po jego przypisaniu, z konta klienta zostanie odjętych 1000 punktów. Stan końcowy jego konta punktowego będzie w tym momencie wynosił 0 punktów.

Jeśli więcej kas jest podłączonych do jednej chmury, utworzone rachunki klienta oraz pobieranie punktów są synchronizowane na wszystkich kasach.

 

uziv_tip_icon

Konto klienta możesz utworzyć lub edytować także za pośrednictwem Dotykački w chmurze. Szczegółowe informacje znajdziesz w tym rozdziałem.

 

Jak pracować z kontem klienta?

1_icon

Kliknij przycisk KLIENT w w menu kafelkowym. Otworzy się lista zarejestrowanych klientów. W celu utworzenia nowego należy kliknąć + NOWY KLIENT 01. Jeśli chcesz edytować już istniejące konta klienta, kliknij nazwę w liście i przytrzymaj dłużej. Krótkim naciśnięciem na nazwę klienta, przypiszesz go do rachunku. Zarejestrowani klienci mają na swoim profilu podany stan swojego konta punktowego  i utworzone etykiety 05.

Klienta z listy możesz także wyszukać za pomocą pola 02 , np. na podstawie numeru telefonu. Jeżeli chcesz usunąć konto wybranego klienta, kliknij i przytrzymaj dłużej nazwę i w otworzonym oknie z danymi wybierz USUŃ KLIENTA. Przyciskiem usuniesz przypisanego już klienta z konta.

zakaznik1

 

2_icon

Podczas tworzenia nowego konta klienta lub edycji już istniejącego, możesz wprowadzić te dane. Wymagana jest co najmniej jedna z następujących pozycji: Imię klienta, Nazwisko klienta lub Nazwa firmy. Po wprowadzeniu numeru REGON informacje o firmie można wczytać przy użyciu przycisku z BIRu.

Nazwa firmy

Nazwa działalności klienta.

REGON firmy

REGON firmy, do której należy klient.

NIP firmy

NIP firmy, do której należy klient. Jeśli istnieje już klient o takim samym numerze NIP, pojawi się ostrzeżenie.

Imię

Imię klienta

Nazwisko

Nazwisko klienta

Adres

Adres klienta

Miasto

Miasto klienta

Kod pocztowy

Kod pocztowy miejsca zamieszkania klienta

Adres e-mail

Adres e-mail klienta

Nr telefonu

Telefon klienta

Notatka wewnętrzna

Notatka wewnętrzna dla personelu.

Notatka drukowana

Jeśli do rachunku przypiszesz klienta, tekst wprowadzony w tym polu zostanie wydrukowany na paragonie.

Punkty lojalnościowe

Jeśli do produktów masz przyporządkowane punkty lojalnościowe, tutaj zobaczysz aktualny stan punktowy konta klienta. Jeśli klient będzie mieć co najmniej 1 punkt, stan jego konta zostanie wydrukowany na paragonie.

Grupa rabatowa

Do konta klienta możesz przypisać grupę rabatową. Grupy rabatowe utworzysz w zaawansowanych ustawieniach aplikacji Dotykačka.

Etykiety

Wprowadzone etykiety będą wyświetlane bezpośrednio w zestawieniu klientów, a obsługa zobaczy te etykiety podczas wyboru klienta.

Data ważności konta

Jeśli w tym polu umieścisz datę, konto klienta będzie od tej daty nieaktywny i nie będziesz mógł go przypisać do rachunku.

Kod kreskowy

Jeżeli klient posiada kartę klienta z kodem kreskowym, należy w tym polu umieścić kod kreskowy karty klienta.

editace_zakaznika_800_crop_edge

 

uziv_tip_icon

Wprowadzone dane o kliencie będą także wykorzystane do wystawiania faktur.

do góry

Jak przypisać / zmienić klienta do rachunku?

Konto klienta do rachunku można przypisać na kilka sposobów.

1_icon

Przed otwarciem konta wybierz przycisk KLIENT i następnie w zestawieniu wybierz klienta. Kafelek będzie wyświetlał imię wybranego klienta. Następnie należy wybrać produkty by je przypisać do rachunku. Pod listą przypisanych produktów zobaczysz informacje o kliencie. Jeśli konieczna jest zmiana już przyporządkowanego klienta, kliknij jego imię pod naliczonymi produktami i po prostu wybierz nowego. Za pomocą przycisku 01 dostosuj informacje o wybranym kliencie.

Screenshot_2017-04-26-17-14-31

 

poznamka_icon

Jeśli masz już otwarty (zaparkowany) rachunek dla wybranego klienta, zostaniesz o tym powiadomiony. Następnie wybierz, czy produkty chcesz przypisać do aktualnego otwartego rachunku klienta, czy chcesz utworzyć nowy:

Screenshot_2017-04-26-17-00-42

 

2_icon

Inne możliwości jak przyporządkować/zmienić klienta to kliknięcie na ekranie z aktywnym kontem przycisku innych operacji 02 i wybór Przypisz klienta. W ten sposób przypiszesz klienta do aktualnego rachunku lub zmienisz już przypisanego klienta. Klienta można także przypisać do rachunku dodatkowo w Historii paragonów.

zakaznik4

 

uziv_tip_icon

Rabat dla klienta możesz przypisać w każdym momencie, dopóki nie zamkniesz rachunku, wciskając przycisk Wystaw rachunek na ekranie głównym Dotykački. Po wciśnięciu przycisku Wystaw rachunek rachunek zostanie zamknięty, a następnie dojdzie także do jego fiskalizacji, w związku z czym nie można już w jakikolwiek sposób manipulować ceną. Dopóki przypisujesz produkty do rachunku, wystarczy w dowolnym momencie przed wciśnięciem przycisku Wystaw rachunek wczytać za pomocą czytnika kartę klienta lub przypisać konto klienta ręcznie i według ustawionego rabatu zostanie on zastosowany dla otwartego konto klienta.

do góry


Jak usunąć klienta z rachunku?

W celu usunięcia klienta z rachunku postępuj tak samo jak w poprzednich przypadkach, ale nie wybieraj żadnego klienta, tylko w oknie z listą klientów kliknij przycisk X BRAK KLIENTA.

zakaznik5

do góry