Wydruk paragonów

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wydruk paragonów

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Druk > Ustawienie zadań drukowania >

Opcje druku paragonów

Filtry

Ograniczenie druku paragonów na podstawie dodanych filtrów. Kliknij przycisk + DODAJ FILTR  i wybierz filtr, który chcesz dodać do zadania. Aktualnie aplikacja Dotykačka obsługuje filtr Wg etykiety. Po dodaniu filtru następnym kliknięciem na niego rozwiniesz go i dostosujesz.

Filtry paragonów

Filtr wg etykiety

Jeśli tutaj zostanie wybrany konkretny sprzedawca, niniejsze zadanie drukowania będzie do dyspozycji tylko dla tego sprzedawcy. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy jedną kasę użytkuje więcej samodzielnych sprzedawców. W ten sposób dla każdego można ustawić własne zadania drukowania.

Filtr zgodny z urządzeniem

Ten filtr jest odpowiedni jeśli stosujesz np. Mobilnego sprzedawcy (Mobilnego kelnera) lub więcej kas. Możesz w ten sposób określić, że drukarka będzie drukować paragony tylko ze zdefiniowanych urządzeń (kas) lub interfejsów (API).

Screenshot_2017-12-05-08-29-3234

 

poznamka_icon

Filtr zgodny z urządzeniem jest dostępny tylko w przypadku posiadania licencji Dotykačka NIEOGRANICZONA.

do góry


Ustawienie druku

Ustawienie druku paragonów

Sprzedawca

Jeśli tutaj zostanie wybrany konkretny sprzedawca, niniejsze zadanie drukowania będzie do dyspozycji tylko dla tego sprzedawcy. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy jedną kasę użytkuje więcej samodzielnych sprzedawców. W ten sposób dla każdego można ustawić własne zadania drukowania.

Język wydruku

Ustaw, w jakim języku chcesz drukować paragony. Jeśli zmienisz język, pamiętaj, że produkty na paragonie będą podane w oryginalnym języku (z oryginalnymi nazwami). To ustawienie ma wpływ na treść na paragonie oprócz nazw sprzedawanych pozycji.

Liczba kopii

Wprowadź ile razy chcesz wydrukować każdy paragon. Wartość domyślna to 1.

Zastosuj mniejszą czcionkę

Aktywacja tego pola, będzie oznaczała drukowanie paragonów mniejszą czcionką. Do tej czcionki w ustawieniach drukarki można ustawić odmienną liczbę znaków na wiersz niż dla zwykłej czcionki.

Sygnał

Jeżeli drukarka taką opcję obsługuje i ta opcja jest aktywna, podczas wydruku drukarka wyda ostrzeżenie dźwiękowe.

Mini paragon

Znacznie zmniejszy tekst większej czcionki i usunie nadmierne przesunięcie tekstu na niekorzyść słabszej czytelności danych na paragonie. Stawki VAT nie będą wyświetlane w tabelce, ale w jednym rzędzie.

Automatyczny druk paragonów

Włączenie niniejszej opcji spowoduje automatyczny wydruk paragonu po wciśnięciu przycisku Zapłacone w oknie płatności.

Drukuj separatory

Po aktywacji na paragonie w czytelny sposób będą oddzielone poszczególne zamówienia. Ten wybór jest zależny od specjalnej opcji Separator, który zapewnia oddzielenie pozycji na wydrukowanym zamówieniu.

Druk nagłówka małą czcionką

Nagłówek na paragonie z oznakowaniem firmy i innymi informacjami zostanie wydrukowany mniejszą czcionką.

Dane drukowane

Dane drukowane

Klikając zaznaczysz, jakie dane i informacje chcesz wydrukować na paragonie. Wszystkie aktywne pozycje z listy zostaną wydrukowane na paragonie.

Drukuj logo na paragonach

Jeśli aktywujesz tę opcję, na paragonach będzie drukowane standardowe logo systemu kasowego. Własne logo możesz wybrać przyciskiem ZMIEŃ.

 

Plik z obrazkiem należy najpierw zapisać w pamięci wewnętrznej urządzenia. Obrazek można wgrać do kasy np. po podłączeniu kabla USB do komputera. Najlepiej użyj czarno-białego obrazka, ewentualnie obrazka, w kilku odcieniach szarości (1 bitowy czarno-biały obrazek, indeksowany obrazek imitujący odcienie szarości). Kolorowe obrazki nie zawsze będą drukowane poprawnie.

 

Obsługiwane formaty obrazków

Format obrazka

jpg, jpeg, png (bez przezroczystego tła)

Rozdzielczość

Drukarka 80 mm: maks. szerokość 570 px*

Drukarka 58 mm: maks. szerokość 384 px*

 

* Podane rozmiary obowiązują dla 80 mm drukarek z drukiem 48 znaków na wiersz i 58 mm drukarek z 32 znakami na wiersz.

Przy niedotrzymaniu wyznaczonego rozmiaru, logo nie zostanie wydrukowane prawidłowo.

Nagłówek

Umieść tekst, który zostanie wydrukowany w górnej części paragonu np. imię, REGON, telefon itd. Jeśli w przewodniku aktywacji podałeś adres zakładu, zostanie on tutaj uzupełniony automatycznie.

Stopka

Umieść tekst, który zostanie wydrukowany w dolnej części paragonu np. pozdrowienia lub podziękowanie.

do góry