Obecność

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Obecność

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Zarządzanie użytkownikami >

» Dostępne tylko w Dotykačce NIEOGRANICZONE. «

Zależnie od typu licencji Dotykački, która została zakupiona, można mieć do dyspozycji prosty system monitorowania obecności pracowników. Pozwala on na rejestrowanie czasu przybycia do pracy, przerw i wyjść, a zapis rozpoczęcia pracy można połączyć ze standardowym logowaniem użytkownika do kasy. Podczas kolejnego wylogowania użytkownik zostanie zapytany, czy idzie na przerwę lub wychodzi, a te informacje zostaną uwzględnione w raporcie obecności.

Lista obecności jest dostępna w oknie logowania kasy. Zestawienie obecności pracowników można znaleźć w raportach lub w zestawieniach Dotykački w chmurze.

Listę obecności należy najpierw aktywować w Ustawienia aplikacji w części Obecność.

 

Jak działa w Dotykačce lista obecności?

1_icon

Najpierw należy aktywować listę obecności w System kasowy Dotykačka. Zaleca się w ustawieniach aktywować wybór Zapisać przyjście przy zalogowaniu się pracownika i dzięki temu przybycie do pracy będzie zapisywać się automatycznie podczas logowania użytkownika do kasy. Listę obecności można znaleźć w oknie logowania. W celu odnotowania przybycia do pracy wystarczy, że użytkownik zaloguje się w kasie, wybierając swoje nazwisko lub wprowadzając pin.

Jeśli przybycie nie jest powiązane z logowaniem do kasy, użytkownik musi w oknie dialogu kliknąć w nagłówku przycisk Obecność 01 i odnotować przybycie ręcznie, a następnie zalogować się do kasy.

clip0222

 

2_icon

W sytuacji gdy w późniejszym czasie użytkownik wyloguje się, w oknie dialogowym pojawią się przyciski obecności umożliwiające zapis przerwy lub wyjścia z pracy. Te opcje można znaleźć również po kliknięciu przycisku Obecność w nagłówku.

clip0223

 

3_icon

Po przejściu do zakładki Obecność można rozpocząć / zakończyć pracę lub przerwę, a także przełączyć się na raport obecności, w którym można znaleźć ewidencję poszczególnych pracowników. Dostęp do raportów jest jednak zależny od konkretnego użytkownika.

clip0224

do góry