Raporty

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Raporty

Nawigacja:  Aplikacja Magazyn >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Raporty dostarczają informacje o przesunięciach magazynowych. Do dyspozycji pozostają następujące raporty:

Raport transakcji - wyświetla wszystkie przesunięcia magazynowe we wszystkich magazynach
 

Raport inwentaryzacji - lista wszystkich przeprowadzonych inwentaryzacji uporządkowane rosnąco według daty i godziny. Klikając na wybrany wpis zobaczysz zestawienie produktów, w przypadku których została przeprowadzona inwentaryzacja. Wybrany wpis można wyeksportować do pliku .csv i zapisać w pamięci wewnętrznej urządzenia lub przesłać e-mailem.

 

Raport przyjęcia na magazyn - zestawienie wszystkich przeprowadzonych przyjęć na magazyn. Klikając wybrany zapis, wyświetlisz produkty, które zostały przyjęte na magazyn, w tym przyjętą ilość. Wybrany wpis można wyeksportować do pliku .csv i zapisać w pamięci wewnętrznej urządzenia lub przesłać e-mailem.
 

Raport różnic dokumentu dostawy - pokazuje różnicę ilościową pozycji między końcowym przyjętym na magazyn stanem a stanem pozycji na elektronicznym dokumencie dostawy. Jeśli zauważalna będzie jakakolwiek różnica, to oznacza, że faktycznie dostarczono mniej lub wręcz odwrotnie więcej towaru niż podano na dokumencie dostawy.

do góry