Zarządzanie magazynami

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zarządzanie magazynami

Nawigacja:  Aplikacja Magazyn >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Klikając na ikonę Zarządzanie magazynami wyświetli się lista wszystkich utworzonych magazynów. W przypadku każdego magazynu można w celu prostej identyfikacji zmienić jego Nazwę.

Każdy magazyn ma także wygenerowany numer identyfikacyjny ID magazynu. Ten numer powinieneś pamiętać, jeśli chcesz zmienić magazyn, z którego korzysta system kasowy Dotykačka. Ponieważ każda kasa standardowo używa domyślnego magazynu, z którego odlicza produkty.

Za pomocą Przyporządkowania produktów można zdefiniować dla określonych produktów inny magazyn. Jednak, jeśli chcesz, aby np. 2 kasy używały tego samego magazynu, należy w kasach zmienić magazyn domyślny. Można to wykonać za pomocą zmiany ID magazynu na każdej kasie w Ustawieniach aplikacji. Dla procedury zmiany magazynu domyślnego, należy zapoznać się z rozdziałem Magazyny.

sklad8