Rezerwacja

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Rezerwacja

icon_rezervaceRezerwacja jest dodatkową aplikacją dla utworzenia i monitorowania rezerwacji poszczególnych stołów. Utworzone rezerwacje stołów są wyświetlone w prostym kalendarzu. Najpierw należy zainstalować aplikację rezerwacje w systemie kasowym za pośrednictwem aplikacji Dotykačka Marketplace. To prosty i przejrzysty system rezerwacji, który jest w stanie zastąpić papierową książkę.

uziv_tip_icon

Rezerwacji stołów można dokonać także za pośrednictwem interfejsu sieciowego chmury Dotykačka. Więcej informacji na temat tej opcji znajdziesz w tym rozdziale.

 

Aby aplikacja Rezerwacja współgrała z aplikacją Dotykačka, należy ją najpierw autoryzować. Po pierwszym włączeniu rezerwacji kliknij więc wyświetlony przycisk Zażądaj dostępu i udziel (potwierdź) aplikacji potrzebne uprawnienia.

clip0043

 

Od tego momentu w rezerwacjach będą wyświetlane stoły z mapami stołów w Dotykačce oraz dalsze ważne informacje dotyczące rezerwacji, jak np. Konta klientów.

Ekranem domyślnym jest Program rezerwacji, gdzie widzisz poszczególne rezerwacje i ich godziny. W tym momencie okno będzie puste.

clip0044
 

01

Przełączanie widoków: najbliższa rezerwacja / nieprzetworzone rezerwacje (nie dokończone rezerwacje) / Kalendarz (rozpisane rezerwacje wg dni) / Ustawieniach aplikacji

02

Lisa stołów: Domyślnie są wyświetlane stoły ze wszystkich kas podłączonych do tej samej chmury. W ustawieniach aplikacji można jednak wyświetlone stoły ograniczyć tylko do określonej kasy.

03

Wyświetlanie rezerwacji wg godziny: wiersze przedstawiają stoły, kolumny godzinę od - do.

04

Przycisk do wytworzenia nowej rezerwacji.

05

Przyciski do przejścia do dalszego lub poprzedniego dnia czy też wyboru konkretnej daty

06

Po kliknięciu na tą ikonę można przełączać wyświetlanie zestawienia tylko na stoły z utworzonymi rezerwacjami.

07

Przycisk dla wyświetlenia aktualnej godziny.

 

 

Jak utworzyć lub anulować rezerwację dowiesz się w kolejnym rozdziale.

 

poznamka_icon

Aplikację rezerwacyjną właściciel licencji może wykorzystywać bez ograniczeń. Dotykačka NIEOGRANICZONA. Z licencją ŁATWO otrzymujesz 100 rezerwacji na rok, licencja Dotykačka KOMPLETNA pozwala na 1000 rezerwacji.

do góry