Mapa stołów

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Mapa stołów

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Główne menu i sprzedaż > Kafelkowe menu >

mapa1Mapa stołów jest automatycznie włączona, jeśli w kreatorze aktywacji wybrałeś jako rodzaj działalności Restauracja / kawiarnia. W pozostałych przypadkach możesz mapę stołów włączyć / wyłączyć w zaawansowanych ustawieniach aplikacji Dotykačka.

Mapa stołów umożliwia utworzenie schematu ustawienia stołów odpowiadającego w Twoim lokalu. Na poszczególne stoły możesz przypisywać i parkować utworzone już rachunki. Pozycje na jednym rachunku można także rozdzielić na kilka stołów lub rachunków i w ten sposób ułatwić wystawienie konkretnego rachunku.

Mapa stołów może mieć aż pięć stron, między którymi można się w prosty sposób przemieszczać. Na każdej stronie możesz mieć w ten sposób wyświetlone stoły odpowiadające jednemu pomieszczeniu lub sali. Ilość stron Mapy stołów wybierzesz w zaawansowanych ustawieniach aplikacji Dotykačka.

 

uziv_tip_icon

Zamiast produków, po zamknięciu lub zaparkowaniu rachunku, tu może się wyświetlać przegląd otwartych (zaparkowanych) rachunków lub mapa stołów. Aby zmienić ekran domyślny, zobacz te ustawienia.

 

W tym rozdziale znajdziesz:

 

Jeśli mapa stołów jest aktywna, wyświetla się na ekranie głównym aplikacji Dotykačka w prawej części zamiast kart produktów. Przypisanie produktów na rachunek wykonasz w taki sposób, że najpierw wybierzesz stół, a następnie wyświetlą się produkty i kategorie. W tym momencie już standardowo wybierając produkty przypisujesz je na rachunek do konkretnego stołu.

Mapę stołów wyświetlisz także w każdej chwili klikając na przycisk MAPA STOŁÓW w kafelkowym menu.

NewItem114

 

Jak utworzyć i edytować mapę stołów?

Aktywować mapę stołów i dodać do niej nowe strony możesz w ustawieniach aplikacji Dotykačka, w zakładce Mapa stołów. W tym rozdziale opisana jest konkretna procedura. Znajdziesz tam również informacje jak stoły przesuwać, usuwać lub modyfikować ich właściwości.

 


Jak sprzedawać z mapą stołów?

Procedurę, jak otworzyć i edytować rachunek przypisany do konkretnego stołu, znajdziesz w tym rozdziale. Pozycje na rachunku przypisanym do jednego stołu możesz także rozdzielić i przenieść na inny stół na nowy lub już istniejący rachunek.

 


Jak utworzyć rezerwację stołów?

Dotykačka umożliwia rezerwację stołu za pośrednictwem samodzielnej aplikacji Rezerwacja. Natychmiast po zainstalowaniu tej aplikacji do kasy dotykowej przy użyciu czytelnego kalendarza pojawi się możliwość tworzenia rezerwacji dla poszczególnych stołów. Ten prosty system rezerwacyjny zastąpi stale stosowaną książkę papierową. Więcej o systemie rezerwacyjnym Dotykačka można się dowiedzieć w oddzielnym rozdziale.

Na mapie stołów są zarezerwowane stoły wyświetlane jako R, 30 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po rozpoczęciu rezerwacji. Ten czas można zmienić w menu Ustawienia aplikacji - Mapa stołów.

clip0154

do góry