Praca z rachunkami

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Praca z rachunkami

Praca z mobilnym kelnerem odbywa się tak samo jak z systemem kasowym Dotykačka. Praca z rachunkami jest bardzo szybka i prosta.

 

Wystawiamy rachunki przez aplikację mobilnego kelnera

1_icon

Na ekranie głównym 01 klikając produkty, dodajesz je do otwartego rachunku. Jeżeli wprowadziłeś już wszystkie pozycje, kliknij dolny panel z informacją o rachunku 02. Otworzy się okno z przypisanymi pozycjami na rachunku, gdzie będziesz mógł przeprowadzić ewentualne zmiany i inne operacje.

Screenshot_20170719-171448

 

2_icon

W zestawieniu otwartego rachunku zobaczysz przypisane pozycje. Rachunek teraz możesz zaparkować na wybranym stole (jeśli utworzyłeś mapę stołów) lub zaparkować go bez przyporządkowania do konkretnego stołu. Rachunek możesz także od razu zapłacić. Wybierając WYSTAW RACHUNEK, 01 zobaczysz dostępne metody płatnicze (zgodnie z ustawieniami Dotykački), poprzez wybór metody płatniczej dokonasz zapłaty rachunku i jego zamknięcia. Klikając ZAPARKUJ 02,  wyświetlisz zestawienie stołów i możesz rachunek zaparkować. Klikając wybraną pozycję rachunku, 03 dojdzie do jej rozpakowania i przyciskiem + / - zmienisz jej ilość lub ją usuniesz z rachunku lub dodasz do pozycji uwagę. Przycisk z ikoną ołówka pozwala dodać notatkę lub ustawić rabat w % na dowolną pozycję. Ikona 04 znajdują się następne możliwości otwartego rachunku.

Jeżeli na kasie głównej jest aktywna opcja Sprzedaż na wynos, może się pojawić (w zależności od preferowanego ustawienia tej funkcji) okno dialogowe z wyborem rodzaju sprzedaży Na miejscu / Na wynos przed wystawieniem paragonu. Tak samo pojawi się okno dialogowe by wprowadzić cenę, o ile na kasie głównej pozycja ta ma we właściwościach zaznaczone pole Wymagaj wprowadzenia ceny.


Screenshot_20170719-171017

clip0215

Screenshot_20170719-173013

 

poznamka_icon

Przy wyborze metody płatniczej Karta płatnicza transakcja w kasie jest tylko rejestrowana tą płatnością. mobilny Kelner nie jest zintegrowany z terminalem płatniczym, należy więc ręcznie wprowadzić zapłaconą kwotę na terminalu i fizycznie przeprowadzić płatność kartą.

do góry

Możliwości otwartego rachunku

Możliwości rachunku wyświetlisz, klikając ikonę 04 (patrz rysunek powyżej przy otwartym (zaparkowanym) rachunku. Otworzy się okno z kilkoma kafelkami, które oferują operacje z całym rachunkiem lub z poszczególnymi pozycjami rachunku.

Screenshot_20170719-171027-1

 

Klikając DODAJ NOTATKĘ można do rachunku przypisać notatkę, którą następnie zobaczysz w zestawieniu otwartych rachunków.

Przycisk WYBIERZ KLIENTA wyświetli utworzone konta klientów w aplikacji Dotykačka. W ten sposób możesz przypisać rachunek do konkretnego klienta.

Ostatni wybór ANULUJ RACHUNEK cały rachunek zostanie anulowany i zamknięty.

RABAT umożliwia wybranie lub wprowadzenie rabatu na cały rachunek.

Jeśli chcesz zapłacić lub przesunąć tylko część rachunku na inny stół, użyj przycisku ROZDZIEL RACHUNEK.

Opcja NA WYNOS pokazuje się tylko, jeżeli aktywujemy tę funkcję na kasie głównej.

 

poznamka_icon

Wszystkie transakcje przeprowadzone w mobilnym kelnerze są dostępne w Historii w kasie głównej.

do góry

Otwarte rachunki i mapa stołów

Z głównego menu mobilnego kelnera możesz otworzyć zestawienia otwartych (zaparkowanych) rachunków, a także mapę stołów. Praca z tymi funkcjami jest ponownie prosta i podobna do systemu kasowego Dotykačka.


Screenshot_20170719-171232-1

Screenshot_20170719-171107171108

Na liście otwartych rachunków zobaczysz wszystkie aktualnie zaparkowane rachunki bez względu na to, czy są przypisane do konkretnego stołu, czy nie. Klikając wybrany rachunek, aktywujesz go i przechodzisz z powrotem na główny ekran z produktami i kategoriami. Rachunek jest aktywny i w ten sposób za pomocą standardowego wybierania produktów z kafelków ponownie dodajesz je do tego rachunku. Tą opcję zastosuj w przypadku, gdy klienci, którzy mają już otwarty rachunek, zamawiają następne pozycje.

Jak tylko dodasz nowe pozycje, kliknij dolny wiersz z informacjami o rachunku (patrz pierwszy ekran) i rachunek ponownie zaparkujesz lub zapłacisz.

Takie same funkcje oferuje także mapa stołów. Klikając na wybrany stół otworzysz rachunek i dodajesz do niego pozycje. Podobnie jak w Dotykačce stół z już otwartym kontem jest oznakowany na fioletowo.

do góry


Blokowanie operacji na rachunku

W celu uniemożliwienia pracy w jednej chwili na jednym rachunku w dwóch miejscach (kasie głównej i mobilnym kelnerze), dochodzi do tzw. blokowania rachunku. Rachunek jest zablokowany w przypadku, gdy na kasie głównej lub w mobilnym kelnerze jest on aktywny, a więc ponownie otwarty - w trybie dodawania pozycji.

Jeśli na kasie głównej lub w mobilnym kelnerze otworzysz zaparkowany rachunek, który jest już aktywny na innym urządzeniu, wyświetli się okno z ostrzeżeniem, a jego edytowanie nie będzie w takim przypadku możliwe. W celu edycji rachunku na innym urządzeniu, należy go najpierw zaparkować na urządzeniu, gdzie aktualnie jest aktywny. Podany niżej obrazek przedstawia ostrzeżenie na mobilnym kelnerze:

Screenshot_20170719-143220

 

Na systemie kasowym sytuacja jest podobna. Aktualnie korygowanego rachunku w mobilnym kelnerze nie można otworzyć w zaparkowanych rachunkach:

Screenshot_2017-07-19-14-31-12

do góry


Wydruk zamówień i paragonów

W celu druku paragonów bezpośrednio z mobilnego kelnera urządzenie z zainstalowanym mobilnym kelnerem należy sparować z przenośną drukarką Bluetooth,można również wykorzystać drukarkę podłączoną do kasy głównej. Po sparowaniu drukarki będzie ją można wybrać w ustawieniach mobilnego kelnera. Zawsze po zamknięciu rachunku na tej drukarce zostanie wydrukowany paragon. Druk paragonów odbywa się albo na drukarce sparowanej z aplikacją kelnera, albo na drukarce kasy głównej.

Druk zamówień zależy od kasy głównej, tzn. kasy, z którą powiązany jest mobilny kelner. Jeśli w ustawieniach druku aplikacji Dotykačka w drukarce znajduje się zdefiniowane zadanie drukowania dla druku zamówień, po zapłacie rachunku lub jego zaparkowaniu dodatkowo zostanie wydrukowany na tej drukarce odpowiedni bon.

 

uziv_tip_icon

Właściciele licencji Dotykačka NIEOGRANICZONA w celu wykonania wydruku z mobilnego kelnera mogą wykorzystać również drukarkę LAN i nie są dzięki temu ograniczeni co do lokalizacji drukarki. Przy użyciu filtra urządzenia w zadaniu drukowania można także określić, z jakich urządzeń (kas lub mobilnych kelnerów) będzie można drukować na danej drukarce.

W przypadku pozostałych licencji można wykorzystać albo mobilną drukarkę bluetooth lub drukarkę USB podłączoną do kasy głównej.

do góry