Wydruk zamówień

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wydruk zamówień

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Druk > Ustawienie zadań drukowania >

Opcje druku zamówień

Filtry

Ograniczenie druku zamówień na podstawie dodanych filtrów. Kliknij przycisk + DODAJ FILTR  i wybierz filtr, który chcesz dodać do zadania. Po dodaniu filtru następnym kliknięciem na niego rozwiniesz go i dostosujesz.

Filtr zamówień

Filtr wg etykiety

Jeśli tutaj zostanie wybrany konkretny sprzedawca, niniejsze zadanie drukowania będzie do dyspozycji tylko dla tego sprzedawcy. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy jedną kasę użytkuje więcej samodzielnych sprzedawców. W ten sposób dla każdego można ustawić własne zadania drukowania.

Filtr zgodny z urządzeniem

Ten filtr jest odpowiedni jeśli stosujesz np. Mobilnego sprzedawcy (Mobilnego kelnera) lub więcej kas. Możesz dzięki temu określić, że drukarka będzie drukować zamówienia tylko ze zdefiniowanych urządzeń (kas) lub interfejsów (API).

Screenshot_2017-12-05-08-27-30

 

poznamka_icon

Filtr zgodny z urządzeniem jest dostępny tylko w przypadku posiadania licencji Dotykačka NIEOGRANICZONA.

do góry


Ustawienie druku

Ustawienie druku zamówień

Sprzedawca

Jeśli tutaj zostanie wybrany konkretny sprzedawca, niniejsze zadanie drukowania będzie do dyspozycji tylko dla tego sprzedawcy. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy jedną kasę użytkuje więcej samodzielnych sprzedawców. W ten sposób dla każdego można ustawić własne zadania drukowania.

Język wydruku

Ustaw, w jakim języku chcesz drukować zamówienia. Jeśli zmienisz język, pamiętaj, że produkty na zamówieniu będą podane w oryginalnym języku (z oryginalnymi nazwami). To ustawienie ma wpływ na treść na zamówieniu oprócz nazw sprzedawanych pozycji.

Liczba kopii

Wprowadź ile razy chcesz wydrukować każde zamówienie. Wartość domyślna to 1.

Zastosuj mniejszą czcionkę

Zaznaczenie tej opcji będzie oznaczało drukowanie zamówień mniejszą czcionką. Do tej czcionki w ustawieniach drukarki można ustawić odmienną liczbę znaków na wiersz niż dla zwykłej czcionki.

Sygnał

Jeżeli drukarka taką opcję obsługuje i ta opcja jest aktywna, podczas wydruku drukarka wyda ostrzeżenie dźwiękowe.

Drukuj numer odwrotnie

Dla lepszej czytelności numer zamówienia będzie biały na czarnym tle.

Drukuj nazwy pozycji dużą czcionką

Po aktywacji tej opcji nazwy sprzedanych pozycji będą na zamówieniu wydrukowane dużą czcionką.

Drukuj ceny na zamówieniach

Po aktywacji niniejszej opcji w przypadku poszczególnych produktów na zamówieniu zostaną wydrukowane także ceny.

Druk „Na wynos”

Wydrukuje na zamówieniu informacje o sprzedaży Na wynos.

Wydrukować pozycje osobno

Dla każdej pozycji na rachunku zostanie wydrukowane samodzielne zamówienie (bon). To zasadne, jeśli bon jest przekazywane klientowi w celu późniejszego odebrania zamówienia.

Wydruk klienta

Dane drukowane

Wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie na zamówieniu informacji o kliencie. Jeśli więc klient jest przyporządkowany do zamówienia.

Anulowanie zamówienia

Drukuj zamówienie anulowane

Włączenie tej opcji aktywuje wydruk anulowanego zamówienia Jeśli anulujesz rachunek, drukarka wydrukuje druk potwierdzający anulowanie.

Drukuj zamówienie razem z anulacją rachunku

Jeśli ten wybór jest aktywny, podczas anulowania dokumentu w Historii zostanie wydrukowany, poza anulowanym paragonem, również bon anulowania do kuchni. To może mieć zastosowanie w przypadku druku bonu dla klienta, na podstawie którego odbiera jedzenie. Jeśli klient zrezygnuje z zamówienia, do kuchni zostanie wysłana informacja, żeby nie przygotowywać dania.

do góry