Wydruk zamówień

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wydruk zamówień

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Druk > Ustawienie zadań drukowania >

Opcje druku zamówień

Filtry

Ograniczenie druku zamówień na podstawie dodanych filtrów. Kliknij przycisk + DODAJ FILTR  i wybierz filtr, który chcesz dodać do zadania. Po dodaniu filtru następnym kliknięciem na niego rozwiniesz go i dostosujesz.

Filtr zamówień

Filtr wg etykiety

Ustawieniem określisz, czy chcesz wydrukować zamówienie tylko dla produktów ze zdefiniowanymi etykietami czy dla wszystkich produktów, które nie mają zdefiniowanych etykiet. Kiedy wprowadzisz etykietę, system Dotykačka podpowie Ci utworzone już etykiety.

Filtr zgodny z urządzeniem

Ten filtr jest odpowiedni jeśli stosujesz np. Mobilnego sprzedawcy (Mobilnego kelnera) lub więcej kas. Możesz dzięki temu określić, że drukarka będzie drukować zamówienia tylko ze zdefiniowanych urządzeń (kas) lub interfejsów (API).

Screenshot_2017-12-05-08-27-30

 

poznamka_icon

Filtr zgodny z urządzeniem jest dostępny tylko w przypadku posiadania licencji Dotykačka NIEOGRANICZONA.

do góry


Ustawienie druku

Ustawienie druku zamówień

Język wydruku

Ustaw, w jakim języku chcesz drukować zamówienia. Jeśli zmienisz język, pamiętaj, że produkty na zamówieniu będą podane w oryginalnym języku (z oryginalnymi nazwami). To ustawienie ma wpływ na treść na zamówieniu oprócz nazw sprzedawanych pozycji.

Liczba kopii

Wprowadź ile razy chcesz wydrukować każde zamówienie. Wartość domyślna to 1.

Zastosuj mniejszą czcionkę

Zaznaczenie tej opcji będzie oznaczało drukowanie zamówień mniejszą czcionką. Do tej czcionki w ustawieniach drukarki można ustawić odmienną liczbę znaków na wiersz niż dla zwykłej czcionki.

Sygnał

Jeżeli drukarka taką opcję obsługuje i ta opcja jest aktywna, podczas wydruku drukarka wyda ostrzeżenie dźwiękowe.

Drukuj numer odwrotnie

Dla lepszej czytelności numer zamówienia będzie biały na czarnym tle.

Drukuj nazwy pozycji dużą czcionką

Po aktywacji tej opcji nazwy sprzedanych pozycji będą na zamówieniu wydrukowane dużą czcionką.

Drukuj ceny na zamówieniach

Po aktywacji niniejszej opcji w przypadku poszczególnych produktów na zamówieniu zostaną wydrukowane także ceny.

Druk „Na wynos”

Wydrukuje na zamówieniu informacje o sprzedaży Na wynos.

Wydrukować pozycje osobno

Dla każdej pozycji na rachunku zostanie wydrukowane samodzielne zamówienie (bon). To zasadne, jeśli bon jest przekazywane klientowi w celu późniejszego odebrania zamówienia.

Wydruk klienta

Wydrukuj nazwę klienta

Wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie na zamówienie nazwiska klienta. Jeśli więc klient jest przyporządkowany do zamówienia.

Wydrukuj adres klienta

Po aktywacji na zamówieniu zostanie wydrukowany adres klienta, jeśli został uzupełniony na profilu klienta.

Anulowanie zamówienia

Drukuj zamówienie anulowane

Włączenie tej opcji aktywuje wydruk anulowanego zamówienia Jeśli anulujesz rachunek, drukarka wydrukuje druk potwierdzający anulowanie.

Drukuj zamówienie razem z anulacją rachunku

Jeśli ten wybór jest aktywny, podczas anulowania dokumentu w Historii zostanie wydrukowany, poza anulowanym paragonem, również bon anulowania do kuchni. To może mieć zastosowanie w przypadku druku bonu dla klienta, na podstawie którego odbiera jedzenie. Jeśli klient zrezygnuje z zamówienia, do kuchni zostanie wysłana informacja, żeby nie przygotowywać dania.

do góry