Jak korzystać z Mobilnego sprzedawcy

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Jak korzystać z Mobilnego sprzedawcy

Nawigacja:  Mobilny sprzedawca (Mobilny kelner) >

Po pomyślnym powiązaniu Mobilnego sprzedawcy z kasą dotykową zostanie wyświetlony główny ekran, który przypomina uproszczoną Dotykačkę. Pod jej obrazkiem poniżej znajdziesz opis widoku.

2017-07-19_165436
 

01

Ikona bocznego menu - Boczne menu otworzysz, klikając tę ikonę. W bocznym menu znajduje się wylogowanie/zalogowanie użytkownika, wyszukanie produktów lub ustawienia mobilnego sprzedawcy.

02

Panel kategorii - znajdziesz utworzone kategorie produktów lub usług. Całą listę kategorii możesz wyświetlić klikając ikonę 05.

03

Panel produktów - Po wybraniu kategorii w tej części poniżej wyświetlą się poszczególne produkty lub usługi danej kategorii. Po wybraniu produktu lub usługi pojawi się on na otwartym rachunku.

04

Przyciski dla podstawowych operacji z rachunkami - Wyświetlenie spisu otwartych rachunków lub mapy stołów.

 

Po zaznajomieniu się z ekranem głównym zapoznaj się ze sposobem pracy z mobilnym sprzedawcą.

do góry